T: 040 / 790 000

Evropska konferenca Inštituta za konkurenčnost in balkansko-črnomorskih organizacij za razvoj grozdov

 

V svetu razpoznavna mreža mednarodnega Inštituta za konkurečnost (TCI Network) s sedežem v Barceloni že od svojega nastanka podpira razvoj grozdov kot pomembne razvojne komponente vsake regije in hkrati že 20 let organizira globalne in regijske konference grozdov. Pred leti je s podporo danske vlade tudi v naši neposredni bližini pričela nastajati mreža grozdov pod okriljem t.i. Hiše grozdov (Kuća klastera / Cluster House) s sedežem v Srbiji. Hiša grozdov je s pro-aktivno vlogo vodstva te organizacije (Dr. Danka Sokolović Milojković) prerasla prvotne okvire delovanja in postaja vidna organizacija za podporo grozdom v balkansko-črnomorski regiji ter hkrati pomemben sogovornik pri kreiranju vladnih in evropskih razvojnih politik.

Tako v mednarodno mrežo Inštituta za konkurenčnost kot tudi v mrežo balkansko-črnomorskih grozdov so vključene številne vladne, regionalne, akademske, raziskovalne, poslovne organizacije in mreže, ter podjetja in tudi posamezni svetovalci. Letna in regionalna srečanja ene ali druge mreže so priložnost za seznanjanje s trendi ali novimi orodji kot tudi in predvsem priložnost za poslovna srečanja z vodstvi in člani posameznih grozdov, ki sodijo običajno med vidnejše poslovne subjekte v posameznem sektorju ali v posamezni regiji.

Glede na naša področja svetovanja z velikim poudarkom na sodelovalnih in partnerskih poslovnih modelih ter glede na razvojno strategijo našega CollaboVentures ekosistema smo v podjetju WOTRA pogosto aktivni udeleženec zgoraj omenjenih globalnih in/ali regionalnih konferenc in vzpostavili smo že številne kontakte. V letošnjem letu pa mi je tudi v veliko čast, da sem postala članica svetovalnega odbora Hiše grozdov in s tem pridobila možnost soustvarjanja ekosistema, ki se razvija v širši regiji ter hkrati še bližje priložnostim, ki nastajajo v okviru poslovnega ekosistema grozdov balkansko-črnomorske regije. 

Letošnja evropska konferenca se bo odvijala med 20 in 22 marcem 2018 v Bolgariji, kjer so se, podobno kot drugje, razvili številni grozdi. Organizatorji konference pričakujejo več kot 400 udeležencev iz več kot 50 držav, predvsem iz vladnih in razvojnih agencij, vodstev posameznih grozdov in poslovnih mrež, predstavnikov akademske skupnosti, podjetij, dejavnih v strateških sektorjih, svetovalcev in strokovnjakov iz multilateralnih organizacij.

Vabim vas, da:

  • se udeležite evropske konference v Bolgariji in sami doživite utrip in potencial mreženja s predstavniki grozdov in poslovno-podpornega ekosistema v balkansko-črnomorski regiji;
  • koristite naše številne povezave in storitve, povezane predvsem s partnerskimi strategijami ter z nastopom na tujih trgih in v raznolikih prodajnih kanalih;

Za dodatna vprašanja smo vedno na voljo preko kontaktnih naslovov ali preko obrazca "Poizvedba".

 

Storitve

 

Nudimo vam lahko naslednje svetovalne storitve:

  • identificiramo za vas najbolj primerne sodelovalne in partnerske strategije oz. kombinacijo strategij glede na vaše trenutno stanje v organizaciji, vašo vizijo, strategijo in cilje organizacije ter glede na vrsto vaših proizvodov in storitev;
  • analiziramo vaš obstoječi sodelovalni poslovni model in obstoječe odnose s poslovnimi partnerji ali člani vaše mreže ter pripravimo (1) priporočila za izboljšanje in/ali širitev poslovnih partnerstev in mrež, (2) predlog morebitnega novega in inovativnega sodelovalnega poslovnega modela ter (3) priporočila za načrtno izgrajevanje kolektivne inteligence;
  • ponujamo vam pomoč pri iskanju partnerjev, pri dogovorih s potencialnimi partnerji ter končni izbiri partnerjev;
  • v celoti lahko prevzamemo organizacijo, razvoj in vodenje vaše partnerske in/ali članske mreže;
  • predlagamo vam ustrezne metodologije in orodja za učinkovito upravljanje odnosov z vašimi partnerji in/ali člani;
  • druge sorodne storitve.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca »Poizvedba«.

 

Usposabljanje

 

Z sodelovanji in partnerstvi se organizacije in posamezniki srečujejo v vseh razvojnih fazah, v vseh sektorjih in ne glede na velikost organizacij. Trudimo se, da bi se preko usposabljanj in dogodkov dotaknili problematike sodelovanja in povezovanja iz različnih vidikov (organizacijskih, vodstvenih, informacijskih, pravnih, finančnih ipd.) ter za različne razvojno-poslovne okoliščine (za namene internacionaliziranja poslovanja, za namene razvoja novega izdelka, za namene prodaje ipd.).

Seminarje na temo "Sodelovanje in partnerstvo" razvijamo modularno, in sicer poleg uvodnih, tudi ločeno po posameznih vrstah partnerstev in po posameznih vidikih poslovnega povezovanja. Med rednimi programi ponujamo naslednje vsebine povezane s partnerskimi poslovnimi modeli:

Usposabljanja se lahko izvedejo tudi interno za zaprto skupino ali v sodelovanju s partnerskimi organizacijami. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami v tujini organiziramo tudi poslovne študijske poti za različna področja. Spremljajte informacije o napovedanih usposabljanjih in drugih informacijah v zvezi z usposabljanji na naši povezavi "Dogodki".

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca »Poizvedba«.

 

Pridružite se

 

Pridružite se novo ustanovljenim spletnim skupnostim:

 

 

Please publish modules in offcanvas position.