T: 040 / 790 000

Poslovni ekosistemi kot odgovor na prepletenost poslovnih odnosov in procesov

 

Sodelovalni poslovni modeli predstavljajo velik strateški izziv vsakega podjetja.

Odnosi z dobavitelji, zunanjimi izvajalci, prodajno mrežo, kupci, sledljivci na spletnih socialnih omrežjih ali celo z zunanjimi inovatorji postajajo zelo kompleksni.

V zadnjih letih so se notranje in relativno samostojne poslovne funkcije začele prepletati z zunanjim svetom ter brisati meje med notranjim in zunanjim okoljem organizacije ter med posameznimi poslovnimi funkcijami ali strokovnimi področji. Bolj ko sodelujemo z zunanjim svetom organizacije, bolj postajamo konkurenčni v primerjavi s tistimi, ki teh sodelovalnih modelov še ne vpeljujejo v svojo poslovno prakso. Seveda samo v primeru, če znamo tako kompleksne in raznovrstne odnose umestiti v naš poslovni model in jih tudi voditi na način, da bodo dolgoročno prispevali k razvoju našega poslovnega sistema. Podjetja, ki se zavedajo potenciala, ki ga ti prepleteni in kompleksni odnosi imajo, so začela razvijati t.i. poslovne ekosisteme, kjer posamezni notranji in zunanji odnosi, poslovne funkcije in procesi niso več ločeni, temveč povezani in soodvisni.

Sodobna digitalna orodja nam sicer lahko znatno olajšajo delo pri izgrajevanju in vodenju poslovnega ekosistema, vendar vprašanja glede načina sodelovanja med tradicionalno prodajno mrežo in digitalnimi prodajnimi kanali, organizacijo in zunanjimi inovatorji, notranjimi viri in zunanjimi viri informacij, notranjimi in zunanjimi poslovnimi programskimi rešitvami ipd. ne morejo rešiti brez načrtne partnerske strategije organizacije in brez načrtnega upravljanja sodelovalnih odnosov.

Pomen in nujnost načrtnega upravljanja teh odnosov potrjuje tudi v letu 2017 sprejet mednarodni ISO 44001:2017 standard, ki je namenjen prav upravljanju sodelovalnih poslovnih odnosov.

V podjetju WOTRA že več let razvijamo usposabljanja, smernice in svetovanja na področju raznovrstnih sodelovalnih poslovnih odnosov in njihovega upravljanja. Kot primer naj navedem odnose med principalom, zastopniki in distributerji ali izgrajevanje ekosistema sodobne spletne trgovine.

V primeru, da bi želeli več informacij in podpore pri načrtovanju in upravljanju vaših sodelovalnih poslovnih odnosov ali vašega poslovnega ekosistema se obrnite na avtorico tega članka.

 

Storitve

Nudimo vam lahko naslednje svetovalne storitve:

 • identificiramo za vas najbolj primerne sodelovalne in partnerske strategije oz. kombinacijo strategij glede na vaše trenutno stanje v organizaciji, vašo vizijo, strategijo in cilje organizacije ter glede na vrsto vaših proizvodov in storitev;
 • analiziramo vaš obstoječi sodelovalni poslovni model in obstoječe odnose s poslovnimi partnerji ali člani vaše mreže ter pripravimo (1) priporočila za izboljšanje in/ali širitev poslovnih partnerstev in mrež, (2) predlog morebitnega novega in inovativnega sodelovalnega poslovnega modela ter (3) priporočila za načrtno izgrajevanje kolektivne inteligence;
 • ponujamo vam pomoč pri iskanju partnerjev, pri dogovorih s potencialnimi partnerji ter končni izbiri partnerjev;
 • v celoti lahko prevzamemo organizacijo, razvoj in vodenje vaše partnerske in/ali članske mreže;
 • predlagamo vam ustrezne metodologije in orodja za učinkovito upravljanje odnosov z vašimi partnerji in/ali člani;
 • druge sorodne storitve.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca »Poizvedba«.

 

Usposabljanje

 

Z sodelovanji in partnerstvi se organizacije in posamezniki srečujejo v vseh razvojnih fazah, v vseh sektorjih in ne glede na velikost organizacij. Trudimo se, da bi se preko usposabljanj in dogodkov dotaknili problematike sodelovanja in povezovanja iz različnih vidikov (organizacijskih, vodstvenih, informacijskih, pravnih, finančnih ipd.) ter za različne razvojno-poslovne okoliščine (za namene internacionaliziranja poslovanja, za namene razvoja novega izdelka, za namene prodaje ipd.).

Seminarje na temo "Sodelovanje in partnerstvo" razvijamo modularno, in sicer poleg uvodnih, tudi ločeno po posameznih vrstah partnerstev in po posameznih vidikih poslovnega povezovanja. Med rednimi programi ponujamo naslednje vsebine povezane s partnerskimi poslovnimi modeli:

Usposabljanja se lahko izvedejo tudi interno za zaprto skupino ali v sodelovanju s partnerskimi organizacijami. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami v tujini organiziramo tudi poslovne študijske poti za različna področja. Spremljajte informacije o napovedanih usposabljanjih in drugih informacijah v zvezi z usposabljanji na naši povezavi "Dogodki".

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca »Poizvedba«.

 

Pridružite se

 

Pridružite se našim spletnim skupnostim:

O avtorici

mag. Irena Rezec, MBA

Irena RezecIrena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnja leta v vlogi lastnice in direktorice dveh podjetij (WOTRA - Slovenija, WOTRA Universe - Združeno Kraljestvo) tudi preko velikega števila svetovalnih projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter občasno iz urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja.

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih:

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • prodaje na amazon spletnih tržnicah (Amazing);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing, Shaw Academy);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany, Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim, je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) – krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov s sedežem v Nišu, Srbija;
 • TCI Network– The Competitiveness Institute Network s sedežem v Barceloni, Španija;
 • ERENET – Entrepreneurhsip Research and Education Network of Central European Universities s sedežem v Budimpešti, Madžarska.

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z avtorico lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

osebna spletna stran linkedin xing angellist    

 

Please publish modules in offcanvas position.