T: 040 / 790 000

Regionalni gospodarski razvoj

Področje lokalnega in regionalnega gospodarskega razvoja je namenjeno inštitucionalnim akterjem, ki so zadolženi za razvoj primernega poslovnega okolja na lokalnem in regionalnem nivoju, in sicer tako v urbanih kot ruralnih oz. podeželskih okoljih. Namenjeno je pa tudi aktivnim poslovnim akterjem kot tudi aktivnim posameznikom, ki so ali pa si želijo biti vpeti v razvoj okolja, v katerem delajo in/ali živijo. Kakovost življenja se seli iz mest v ruralno okolje in delovna mesta z visoko dodano vrednostjo že dolgo niso več samo domena razvitih urbanih okolij. Podeželje ima velike možnosti za nove izzive in priložnosti, in to ne le na področju ekološkega kmetijstva in turizma. S primeri bi radi pokazali, da inovativnost, kreativna industrija, digitalno gospodarstvo in podjetništvo ne obstajajo le v urbanih okoljih. Tudi na podeželju se rojevajo mnoge zgodbe o uspehu, ki sežejo celo na globalni trg. Kako naj bi se urbano in ruralno okolje povezovalo?

Namen rubrike je:

  • deliti dobre prakse na področju regionalnega urbanega in ruralnega oz. podeželskega gospodarskega razvoja;
  • predstavljati pomen in vlogo javnega in zasebnega sektorja pri uspešnem lokalnem in regionalnem gospodarskem razvoju;
  • zapolnjevati vrzeli v usposobljenosti in znanju za uspešno spodbujanje lokalnega in regionalnega gospodarskega razvoja;
  • izmenjevati izkušnje pri pospeševanju tržno naravnanih zamisli za gospodarski razcvet urbanih in podeželskih območij;
  • predstavljati inovativne razvojne pobude in priložnosti v urbanem in ruralnem okolju;
  • združevati lokalne in regionalne slovenske in mednarodne razvojne pobude ter skupaj iskati možnosti za razvoj teh pobud.

 

Please publish modules in offcanvas position.