T: 040 / 790 000

Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001

 

Nedavno je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve in okvir, ki se nanaša na poslovna partnerstva in sodelovalne oblike poslovanja, ki so še kako pomembna v sodobnem poslovanju.

Posameznih formalnih in neformalnih oblik poslovnih partnerstev in sodelovalnih poslovnih modelov je veliko, njihovo upravljanje pa za podjetja kot tudi druge organizacije postaja zelo kompleksno.

V Sloveniji se podjetja še ne zavedajo pomena dobrega načrtovanja in upravljanja s partnerstvi, v tujini pa to predstavlja poleg tehnoloških inovacij glavni konkurenčni dejavnik, ki posega v primeru novih sodelovalnih poslovnih modelov tudi v inovacije v storitvah (npr. v organizacijske, upravljalske in druge poslovno-storitvene inovacije). V marcu sprejet mednarodni standard je dobrodošel, saj uradno daje izredno velik pomen sodelovalnim poslovnim oblikam za konkurenčnost podjetij. 

Standard je uporaben:

 • v vseh podjetjih, vseh sektorjev in velikosti v različnih fazah razvoja ter na vseh poslovnih področjih. Odvisno od namena partnerstva (npr. internacionalizacija, nakup surovin, odnosi s podizvajalci, odnosi s prodajno mrežo, pridobivanje sredstev/investitorji idr.) so poslovna partnerstva bolj ali manj kompleksna in upravljanje z njimi bolj ali manj zahtevno;
 • v javnem sektorju večjih sistemov (npr. železnice), v primerih javno-zasebnega partnerstva in drugih primerih;
 • v združenjih, poslovnih mrežah, zadrugah in drugih organizacijah, katerim je sodelovanje in povezovanje pomembno za njihovo rast.

V okviru podjetja WOTRA smo aktivni na tem področju že vrsto let, kjer spremljamo razvoj standarda že od vsega začetka (BSI 11000 - nacionalni standard Združenega kraljestva kot predhodnica mednarodnega standarda ISO 44001). S tematiko povezovanja in sodelovanja in sorodnimi temami smo aktivni na domačih in mednarodnih konferencah ter preko predavanj in svetovanj v Sloveniji in tujini. Področju smo namenili posebno spletno stran "Business Partnerships Management", kjer so dosegljivi tudi posamezni prispevki s konferenc, za dodatna vprašanja pa smo vedno na voljo preko kontaktnih naslovov, razvidnih iz te spletne strani ali preko obrazca "Poizvedba".

 

Storitve

Nudimo vam lahko naslednje svetovalne storitve:

 • identificiramo za vas najbolj primerne sodelovalne in partnerske strategije oz. kombinacijo strategij glede na vaše trenutno stanje v organizaciji, vašo vizijo, strategijo in cilje organizacije ter glede na vrsto vaših proizvodov in storitev;
 • analiziramo vaš obstoječi sodelovalni poslovni model in obstoječe odnose s poslovnimi partnerji ali člani vaše mreže ter pripravimo (1) priporočila za izboljšanje in/ali širitev poslovnih partnerstev in mrež, (2) predlog morebitnega novega in inovativnega sodelovalnega poslovnega modela ter (3) priporočila za načrtno izgrajevanje kolektivne inteligence;
 • ponujamo vam pomoč pri iskanju partnerjev, pri dogovorih s potencialnimi partnerji ter končni izbiri partnerjev;
 • v celoti lahko prevzamemo organizacijo, razvoj in vodenje vaše partnerske in/ali članske mreže;
 • predlagamo vam ustrezne metodologije in orodja za učinkovito upravljanje odnosov z vašimi partnerji in/ali člani;
 • druge sorodne storitve.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca »Poizvedba«.

 

Usposabljanje

 

Z sodelovanji in partnerstvi se organizacije in posamezniki srečujejo v vseh razvojnih fazah, v vseh sektorjih in ne glede na velikost organizacij. Trudimo se, da bi se preko usposabljanj in dogodkov dotaknili problematike sodelovanja in povezovanja iz različnih vidikov (organizacijskih, vodstvenih, informacijskih, pravnih, finančnih ipd.) ter za različne razvojno-poslovne okoliščine (za namene internacionaliziranja poslovanja, za namene razvoja novega izdelka, za namene prodaje ipd.).

Seminarje na temo "Sodelovanje in partnerstvo" razvijamo modularno, in sicer poleg uvodnih, tudi ločeno po posameznih vrstah partnerstev in po posameznih vidikih poslovnega povezovanja. Med rednimi programi ponujamo naslednje vsebine povezane s partnerskimi poslovnimi modeli:

Usposabljanja se lahko izvedejo tudi interno za zaprto skupino ali v sodelovanju s partnerskimi organizacijami. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami v tujini organiziramo tudi poslovne študijske poti za različna področja. Spremljajte informacije o napovedanih usposabljanjih in drugih informacijah v zvezi z usposabljanji na naši povezavi "Dogodki".

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca »Poizvedba«.

 

Pridružite se

 

Pridružite se novo ustanovljenim spletnim skupnostim:

O avtorici

mag. Irena Rezec, MBA

Irena RezecIrena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnja leta v vlogi lastnice in direktorice dveh podjetij (WOTRA - Slovenija, WOTRA Universe - Združeno Kraljestvo) tudi preko velikega števila svetovalnih projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter občasno iz urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja.

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih:

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • prodaje na amazon spletnih tržnicah (Amazing);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing, Shaw Academy);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany, Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim, je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) – krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov s sedežem v Nišu, Srbija;
 • TCI Network– The Competitiveness Institute Network s sedežem v Barceloni, Španija;
 • ERENET – Entrepreneurhsip Research and Education Network of Central European Universities s sedežem v Budimpešti, Madžarska.

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z avtorico lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

osebna spletna stran linkedin xing angellist    

 

Please publish modules in offcanvas position.