T: 040 / 790 000

Sodelovanje in partnerstvo

Vsebine, povezane z sodelovanjem in povezovanjem oz. poslovnimi partnerstvi sodijo med glavna svetovalna področja podjetja WOTRA. Temu področju zato tudi v »razvojnem navigatorju« posvečamo veliko pozornosti. Z sodelovanjem in povezovanjem se podjetja in posamezniki srečujejo v vseh razvojnih fazah, v vseh sektorjih in ne glede na velikost podjetij. So pa velike razlike v razumevanju sodelovanja in povezovanja, v razlogih za povezovanje in tudi v pristopih. Z sodelovalnimi in partnerskimi pristopi podjetja in tudi posamezne regije lahko dosežejo velike konkurenčne prednosti, zavedati pa se moramo, da je za optimalne in dolgoročne učinke potrebno vsaj nekaj znanja o partnerskih strategijah in vodenju teh povezav. Zelo pomaga tudi znanje o strateškem razmišljanju in sodobnih poslovnih modelih. V procesu sodelovanja in povezovanja se odpira veliko vprašanj, npr. kaj lahko pridobim z sodelovanjem in partnerstvi, kako podjetja dosegajo globalne vizije ter ali, in kako si pomagajo s partnerstvi, kdaj in kako formalizirati partnerstvo ter v kakšni obliki, kako vzdrževati partnerstvo, da bo le-to uspešno in dolgoročno ter nenazadnje, kako se pripraviti na morebitno prekinitev partnerstva?

Trudimo se, da bi se s prispevki dotaknili problematike sodelovanja in partnerstev iz različnih vidikov ter za različne razvojno-poslovne okoliščine. Veselilo bi nas, če bi s prispevki prispevali k boljšemu razumevanju omenjenega področja ter s tem k bolj pogumnemu in pogostemu sklepanju različnih povezav in partnerstev ter k dvigu sodelovalne in partnerske kulture na splošno.


 

 

Nedavno je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve in okvir, ki se nanaša na poslovna partnerstva in sodelovalne oblike poslovanja, ki so še kako pomembna v sodobnem poslovanju.

 

Pri naprednejših stopnjah sodelovanja in povezovanja je potreben razmislek o skupnem intelektualnem potencialu, t.i. kolektivni inteligenci. Eden izmed predpogojev izgrajevanja kolektivne inteligence je načrtno izdelana večnivojska sodelovalna in povezovalna strategija, ki, med drugim, opredeljuje potencial posameznikov, podjetij in organizacij v posamezni povezavi (lahko tudi regiji) ali tudi izven nje ter...

 

V zadnjih letih so se notranje in relativno samostojne poslovne funkcije začele prepletati z zunanjim svetom ter brisati meje med notranjim in zunanjim okoljem organizacije ter med posameznimi poslovnimi funkcijami ali strokovnimi področji.

 

Povezovanje je izrednega pomena za konkurenčnost podjetij, vendar le ob primerno izbrani obliki oz. vrsti povezovanja glede na specifičen problem ali vizijo podjetja ter hkrati ob primernem managementu, ki upošteva tako različne vidike povezovanja kot tudi trende v okolju, ter ob tem uvaja tudi primerne metode in orodja, ki se uporabljajo med posamezniki v izbrani povezavi.

 

Podjetja se dnevno srečujejo s problematiko ali z iskanjem ustreznih poti za dosego svojih ciljev, strategij, vizij. Sodelovalni poslovni modeli so sigurno ena od strategij, ki se lahko uporabi v različnih primerih za različne namene. Običajno pa podjetje tega vedenja oz. znanja o ustrezni primerni obliki povezovanja ali kasneje izvedbi, nima.

Please publish modules in offcanvas position.