T: 040 / 790 000

O WOTRA

Smo izkušen svetovalec tako privatnemu in javnemu sektorju kot tudi poslovnim ekosistemom, povezovalec strokovnih in razvojnih vsebin, promotor podjetništva in etičnega poslovanja ter razvijalec in promotor novih poslovnih modelov, metodologij in orodij.

Podjetje WOTRA je globalno usmerjeno podjetje z širokim naborom storitev tako za privatni in javni sektor kot tudi za poslovno podporne organizacije.

Dejavnosti podjetja WOTRA lahko razdelimo v več glavnih skupin storitev, med njimi so storitve, povezane z:

  1. internacionalizacijo poslovanja oz. nudenjem pomoči podjetjem pri nastopu na tujih trgih;
  2. uvajanjem inovativnih sodelovalnih in drugih poslovnih modelov ter iskanjem strateških in drugih partnerjev v vseh razvojnih fazah podjetja ali posameznega izdelka in/ali storitve ter v vseh poslovnih situacijah;
  3. ustanavljanjem in menedžmentom poslovnih mrež ter drugih oblik poslovnega sodelovanja in povezovanja (podjetniški grozdi, strateška zavezništva, prodajne in distribucijske mreže, konzorciji, klubi, združenja, kooperative,...);
  4. pridobivanjem finančnih sredstev za inovativne projekte, in sicer bodisi preko evropskih in drugih nepovratnih virov bodisi preko privatnih virov;
  5. razvojem poslovno-podpornih ekosistemov ter storitvami povezane z lokalnim in regionalnim gospodarskim razvojem;
  6. globalno promocijo, marketingom in prodajo;
  7. razvojem storitev in orodij, ki bazirajo na informacijski tehnologiji, informacijah, upravljanju z znanjem in kolektivni inteligenci za vsa zgoraj omenjena specialistična področja;
  8. spremljanjem trendov za zgoraj omenjena specialistična področja.

Za vse naštete glavne skupine dejavnosti je značilno, da se lotevamo problematike celostno. To pomeni, da naša ponudba za zgoraj naštete glavne skupine storitev zajema tudi usposabljanje in mentorstvo, pravno svetovanje, marketing in trženje, razvoj novih poslovnih modelov in orodij, identificiranje in/ali iniciiranje razvoja ustreznih novih informacijskih rešitev, raziskovanje, založništvo ipd.

Pri svojem delu se povezujemo s podjetji in posamezniki, ki nam pomagajo zaokrožiti in obogatiti našo ponudbo storitev. Naši naročniki so podjetja in kreativni posamezniki, gospodarske zbornice, lokalni in regionalni poslovni centri ter drugi. Tako naročniki kot tudi partnerji so iz Slovenije, Belgije, Hrvaške, Romunije, Nemčije, Velike Britanije, Poljske in drugih držav.


Podrobneje so naše aktivnosti, ciljne skupine ter posamezna specialistična področja svetovanja predstavljene na centralni spletni strani podjetja WOTRA.

 

Please publish modules in offcanvas position.