Kontaktirajte nas preko obrazca Poizvedba ali telefonsko v času uradnih ur.

 Ime portala:  WOTRA Fokus - razvojni navigator
 Spletne domene portala:  www.wotrafocus.com
 www.developmentnavigator.com
 Odgovorna urednica portala:  Irena Rezec
 Ime lastnika in založnika portala:  WOTRA, Strateška Inteligenca d.o.o.
 Kratko ime podjetja:  WOTRA d.o.o.
 Uradna spletna stran podjetja:  www.wotra.com
 Pravna oblika podjetja:  družba z omejeno odgovornostjo
 Matična številka:  1689339
 ID DDV:  SI55981054
 Direktorica podjetja:  Irena Rezec
 Naslov podjetja:  WOTRA d.o.o.
 Donova cesta 2
 1215 Medvode
 Leto ustanovitve podjetja:  2002
 Leto pričetka delovanja portala:  2018
 Osnovni kapital:  11.700,00 EUR
 Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča
 v Ljubljani pod vložno številko:
 1/35666/00
 Poslovni bančni račun je odprt pri banki:

 Nova Ljubljanska Banka d.d.
 SWIFT/BIC: LJBASI2X
 IBAN: SI56 0201 0009 0853 464