T: 040 / 790 000

Spletni socialni mediji, omrežja in orodja

Naslov seminarja: Spletni socialni mediji, omrežja in orodja - strategije izgrajevanja spletne socialne identitete

Razpisani termini: - trenutno ni razpisanih javnih terminov, za usposabljanje v vaši organizaciji nas kontaktirajte -

Zadnji rok za prijavo in vnaprejšnja vprašanja: -

Krovna tema: Marketing in prodaja
Povezane teme: Internacionalizacija poslovanja, Digitalno gospodarstvo

Koda seminarja: WOC-004002-0001-SL

Lokacija: - bo določena 4 dni pred pričetkom seminarja -

Jezik: slovenski

Število udeležencev je omejeno. V primeru prevelikega števila prijav bomo razpisali dodatne termine.

SocialMedia-sl-300x224.jpg

Spletni socialni mediji in omrežja postajajo nepogrešljiv komunikacijski, marketinški in prodajni kanal vsake organizacije.

Program je namenjen:

 • vodstvenim kadrom, ki so zadolženi za strateško načrtovanje podjetja oz. organizacije;
 • kadrom, ki so zadolženi za organiziranje prodaje ter ostalim marketinškim in prodajnim strokovnjakom;
 • strokovnjakom s področja mednarodnega poslovanja podjetij.

Namen usposabljanja je usposobiti udeležence za načrtovanje, izdelavo in implementacijo strategije za izgradnjo spletne socialne identitete podjetja oz. organizacije.

Podjetja in organizacije se danes soočajo z nepreglednim številom spletnih socialnih medijev, omrežij in s tem povezanimi orodji. Preko teh medijev in omrežij iščejo ali oblikujejo prodajno mrežo, iščejo odgovore na tekoča vprašanja, iščejo kadre oz. talente, iščejo investitorje ipd. Podjetja preko teh povezav tudi komunicirajo s partnerji in kupci. Za podjetje oz. organizacijo je pomembno, da koristi spletne medije in omrežja pametno in načrtno, ter da strategijo izgrajevanja spletne socialne identitete poveže tako z vsemi funkcijami kot tudi z vsemi drugimi strategijami v podjetju oz. organizaciji.

Med drugim, bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kakšen naj bi bil optimalen delež uporabe novih medijev v primerjavi s klasičnimi komunikacijskimi, marketinškimi in prodajnimi kanali? 
 • Kako uporabiti spletne socialne medije, omrežja in orodja za strokovni razvoj, iskanje poslovnih priložnosti, iskanje talentov, idej, za marketing in prodajo? 
 • Kdo v organizaciji naj uporablja spletne socialne medije, omrežja in orodja ter za kakšne namene? 
 • Kako meriti učinke redne uporabe spletnih socialnih medijev, omrežij in orodij? 
 • Ali so kakšne razlike v uporabnosti spletnih socialnih medijev, omrežij in orodij glede na dejavnost podjetja oz. organizacije in/ali morda skupino izdelkov in storitev? 
 • To je le nekaj izmed vprašanj, na katere bomo odgovorili na seminarju.

Po zaključku seminarja boste

 • razumeli prednosti in slabosti spletnih socialnih medijev, omrežij in orodij;
 • znali identificirati in prenesti v vašo vsakdanjo prakso, za vas ter vaše izdelke in storitve, najprimernejše spletne socialne medije, omrežja in orodja;
 • znali definirati oz. optimizirati interno strategijo izgrajevanja spletne socialne identitete ter potrebno organizacijo in korake za optimalno uporabo spletnih komunikacijskih, promocijskih, marketinških in prodajnih kanalov.

Krovna tema: Marketing in prodaja

Pri našem delu se srečujemo z mnogimi podjetji z različnimi polizdelki, izdelki in storitvami, ki so namenjeni prodaji poslovnim subjektom, javnemu sektorju preko javnih naročil in/ali končnim potrošnikom. Veliko teh podjetij svoje izdelke in storitve nima pripravljene v obliki in na način, ki bi bila primerna za trženje v tujini, in sicer bodisi zaradi pomanjkanja certifikatov, neizpolnjevanja standardov, neprimerne cenovne politike, neprimerne embalaže, konkurečnosti glede oblike in funkcionalnosti izdelka oz. storitve ali iz kakšnega drugega razloga. Tudi podjetja sama imajo velikokrat neprimerno notranjo organiziranost ali neizkušene kadre za prodajo na tujih trgih.

Z rastjo pomena spletne prodaje, spletnih socialnih omrežij in analitičnih orodij za spremljanje prodaje in obnašanja obiskovalcev na spletnih straneh je postal marketing in prodaja bistveno bolj kompleksen. To danes pomeni, da imamo, poleg klasičnih, še izjemno veliko število možnih spletnih marketinških, oglaševalskih in prodajnih kanalov, ter na razpolago tudi veliko s tem povezanih programskih orodij.

Naša usposabljanja razkrivajo različne vidike marketinga in prodaje v mednarodnem kontekstu.

Seminarje na temo "Marketing in prodaja" razvijamo modularno, in sicer ločeno po posameznih vrstah komunikacijskih in prodajnih kanalov, po posameznih skupinah izdelkov in storitev, po posameznih trgih in/ali na osnovi drugih kriterijev in prejetih pobud podjetij.  V okviru tematike "Marketing in prodaja" priporočamo tudi, da se udeležite usposabljanja z naslovom:

Odvisno od interesa udeležencev bodo sledili dodatni moduli.

mag. Irena Rezec, MBA

IR 400x400Irena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnjih 16 let v vlogi direktorice podjetja WOTRA tudi preko velikega števila svetovalnih projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter občasno iz urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja.

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih:

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany, Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim, je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) – krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov s sedežem v Nišu, Srbija;
 • TCI Network– The Competitiveness Institute Network s sedežem v Barceloni, Španija;
 • ERENET – Entrepreneurhsip Research and Education Network of Central European Universities s sedežem v Budimpešti, Madžarska.

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z izvajalko lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: irena /@/ wotra.com.

linkedin xing angellist    

Prijavo in največ 3 vnaprejšnja vprašanja (toda ne pravna vprašanja) lahko pošljete preko obrazca Poizvedba ali z odgovorom na elektronsko vabilo, v kolikor ste ga prejeli. Lahko nas tudi pokličete v času uradnih ur. Ob prijavi navedite za kateri seminar in termin se prijavljate (ali kodo seminarja), osnovne podatke o udeležencu in tudi o organizaciji, v primeri, da je plačnik organizacija.

Cena seminarja (kotizacija) za posameznega udeleženca znaša 230,00 EUR brez DDV oz. 280,60 EUR z vključenim 22% DDV. Člani platforme CollaboVentures imajo 10% popust na neto ceno seminarja.

V ceno seminarja je vključeno: 

 • seminarsko gradivo ter dostop do foruma na obravnavano temo; 
 • brezplačni enoletni dostop do naprednih vsebin na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator, in sicer od dneva, ko bo ta možnost dostopa do naprednih vsebin omogočena na portalu; 
 • napitki in prigrizki med odmori; 
 • 30 minut brezplačnih konzultacij v dneh po zaključku seminarja na temo obiskanega programa usposabljanja, in sicer za podjetje, ki je prijavilo udeleženca ter pod naslednjimi pogoji: 
  • konzultacije se opravijo preko Skype-a po predhodni najavi in uskladitvi termina; 
  • brezplačne konzultacije iz tega naslova se lahko koristijo le v primeru pravočasno plačane kotizacije;
  • brezplačne konzultacije se lahko koristijo najkasneje v datumih do 30. novembra 2019. Po tem datumu ta boniteta zapade. 

Udeleženci prejmejo ob zaključku seminarja tudi Potrdilo o udeležbi na seminarju. 

Kotizacijo plačate v celoti pred pričetkom seminarja na podlagi prejetega predračuna. Račun vam bomo posredovali na vaš naslov po zaključku seminarja. 

Morebitna odpoved seminarja mora biti pisna in posredovana organizatorju seminarja najkasneje do zadnjega dne za prijavo na seminar. V primeru kasnejše odpovedi kotizacije ne vračamo, možna pa je zamenjava udeleženca iz iste organizacije.

Ostali pogoji: Udeležencem v času izvajanja usposabljanja ne dovolimo zvočnega ali video snemanja.

V zvezi z izgrajevanjem spletne socialne identitete nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku, med drugim:

 • načrtovanje in izdelava strategije izgrajevanja spletne socialne identitete za posameznega naročnika ter v okviru tega po potrebi za posamezen namen, posamezno skupino izdelkov ali storitev, posamezno tržišče in/ali ciljno skupino;
 • pregled obstoječe spletne identitete in s tem povezanih aktivnosti ter izdelava predlogov izboljšav;
 • prevzem aktivnosti izgrajevanja spletne socialne identitete naročnika.

Za podrobnejše informacije o naših dodatnih storitvah obiščite spletno stran podjetja WOTRA.

Prijava na usposabljanje

Spletni socialni mediji, omrežja in orodja

Cena udeležbe znaša: 230,00 EUR brez DDV oz.  280,60 EUR z vključenim 22% DDV.

Kotizacijo plačate v celoti pred pričetkom seminarja na podlagi prejetega predračuna.
Račun vam bomo posredovali na vaš naslov po zaključku seminarja. 

 

Iz naše preteklosti

Intervjuji z slovenskimi uspešnimi izvozniki

Vpogled v seminar z naslovom »Več navdiha«

Sorodni članki

Razvijte, izboljšajte ali razširite ekosistem vaše spletne trgovine

10-11-2018 | Irena Rezec | Hits:1046

  Naš pristop k razvoju ekosistema sodobne spletne trgovine združuje znanja iz strateškega managementa, informacijske tehnologije, internacionalizacije poslovanja, upravljanja s partnerji ter marketinga in prodaje.

Beri več...

Uporaba partnerskih priporočilnih programov za povečanje spletne prodaje

18-04-2018 | Irena Rezec | Hits:1619

V svetu je aktivnih preko 10 milijonov spletnih trgovin, samo v Evropi jih je več kot 800.000. Te spletne trgovine so razpršene po Evropi, velik delež spletnih trgovin pa pripada Nemčiji, Združenem kraljestvu in Nizozemski.

Beri več...

Please publish modules in offcanvas position.