T: 040 / 790 000

Raznolikost prodajnih poti

 

Naslov seminarja: Raznolikost prodajnih poti

Vrsta izvedbe: usposabljanje v okviru tega programa izvajamo po meri v dogovoru z naročnikom

Vavčerska podpora podjetniškega sklada: DA, in sicer za program po meri, tj. za minimalno 7-urno izvedbo usposabljanja v vaši organizaciji; cena in število ur se prilagaja konkretnim potrebam posameznih podjetij in ciljnih trgov, trenutni stopnji koriščenja prodajnih kanalov posameznega naročnika ipd.

Krovna tema: Marketing in prodaja
Povezane teme: Internacionalizacija poslovanja, Digitalno gospodarstvo

Koda seminarja: WVC-004003-0001-SL

Lokacija: - bo določena v dogovoru z naročnikom, možna pa je tudi izvedba na daljavo -

Jezik: slovenski

Vavčerska podpora podjetniškega sklada

Z vsebino tega programa usposabljanja, izvedenega v vaši organizaciji smo uvrščeni v katalog izvajalcev usposabljanj, ki obravnavajo ključne teme na poti digitalne transformacije organizacije. Katalog usposobljenih izvajalcev je dosegljiv na spletni strani DIH - Digital Innovation Hub Slovenia. Vavčersko podporo lahko koristijo podjetja, samostojni podjetniki in zadruge.
Program bo prirejen vašim strategijam, vaši skupini izdelkov ali storitev, vaši trenutni stopnji prodaje, vašim željenim trgom. Za dogovor o izvedbi programa za vašo organizacijo nas kontaktirajte (T: 040 / 790 000, E: ).

Več o programu

Z rastjo vpliva spletnih medijev na marketing in prodajo se povečuje tudi število digitalnih prodajnih poti in raznolikost prodajnih modelov ter s tem njihov vpliv na prodajo izdelkov in storitev. Še več, tudi klasični prodajni kanali se spreminjajo in prilagajajo svoje poslovne modele digitalnim trendom.

Program je namenjen:

 • vodstvenim kadrom, ki so zadolženi za strateško načrtovanje podjetja oz. organizacije;
 • kadrom, ki so zadolženi za organiziranje prodaje ter ostalim marketinškim in prodajnim strokovnjakom;
 • strokovnjakom s področja mednarodnega poslovanja.

Namen usposabljanja je usposobiti udeležence za načrtovanje raznolikih prodajnih poti in poslovnih modelov na domačem in tujih trgih. Namen usposabljanja je tudi predstaviti številna orodja, ki lahko znatno povečajo učinkovitost pri delu z večjim številom prodajnih poti.

Inovacije v storitvah v kombinaciji z sodelovalnimi poslovnimi modeli in digitalnim gospodarstvom prinašajo velike spremembe tudi pri prodajnih poteh. To pomeni, da se lahko pri prodaji svojih izdelkov in storitev odločamo med klasičnimi in/ali digitalnimi prodajnimi kanali ter med klasičnimi in/ali inovativnimi sodelovalnimi poslovnimi modeli. Velik nabor možnosti uporabe različnih prodajnih poti zahteva redno spremljanje novosti ter znanje za uporabo sodobnih prodajnih poti in poslovnih modelov.  V okviru usposabljanja se bodo udeleženci seznanili z velikim številom možnosti ter hkrati usposobili za analiziranje teh možnosti in postopno vpeljevanje sodobnih prodajnih poti in poslovnih modelov v lastno prakso. 

Iz vsebine:

 • Vpliv digitalnih trendov na prodajne poti
 • Pregled možnih prodajnih poti za naročnikove strategije, skupine izdekov in/ali storitev, trenutno stopnjo prodaje in željene trge naročnika
 • Zdravo razmerje med tradicionalnimi in digitalnimi prodajnimi kanali, morebitno redefiniranje vloge tradicionalnih prodajnih poti ter sistematični pristop k načrtovanju raznolikih prodajnih poti
 • Kako ustvariti sodelovalni odnos med tradicionalno in digitalno prodajo, kupci in drugimi deležniki ter pričeti izgrajevati inovativni poslovni model in lastni poslovni ekosistem
 • Razlike v pripravi izdelka za eno ali drugo prodajno pot in kaj je pomembno v zvezi s tem vedeti
 • Uporaba sodobnih orodij in metod
 • Nova znanja, ki so potrebna za upravljanje raznolikih prodajnih poti

V programih usposabljanja po meri se vsebina prilagodi naročnikovi dejavnosti.

Krovna tema: Marketing in prodaja

Pri našem delu se srečujemo z mnogimi podjetji z različnimi polizdelki, izdelki in storitvami, ki so namenjeni prodaji poslovnim subjektom, javnemu sektorju preko javnih naročil in/ali končnim potrošnikom. Veliko teh podjetij svoje izdelke in storitve nima pripravljene v obliki in na način, ki bi bila primerna za trženje v tujini, in sicer bodisi zaradi pomanjkanja certifikatov, neizpolnjevanja standardov, neprimerne cenovne politike, neprimerne embalaže, konkurečnosti glede oblike in funkcionalnosti izdelka oz. storitve ali iz kakšnega drugega razloga. Tudi podjetja sama imajo velikokrat neprimerno notranjo organiziranost ali neizkušene kadre za prodajo na tujih trgih.

Z rastjo pomena spletne prodaje, spletnih socialnih omrežij in analitičnih orodij za spremljanje prodaje in obnašanja obiskovalcev na spletnih straneh je postal marketing in prodaja bistveno bolj kompleksen. To danes pomeni, da imamo, poleg klasičnih, še izjemno veliko število možnih spletnih marketinških, oglaševalskih in prodajnih kanalov, ter na razpolago tudi veliko s tem povezanih programskih orodij.

Naša usposabljanja razkrivajo različne vidike marketinga in prodaje v mednarodnem kontekstu.

Seminarje na temo "Marketing in prodaja" razvijamo modularno, in sicer ločeno po posameznih vrstah komunikacijskih in prodajnih kanalov, po posameznih skupinah izdelkov in storitev, po posameznih trgih in/ali na osnovi drugih kriterijev in prejetih pobud podjetij.  V okviru tematike "Marketing in prodaja" priporočamo tudi, da se udeležite usposabljanja z naslovom:

Odvisno od interesa udeležencev bodo sledili dodatni moduli.

mag. Irena Rezec, MBA

Irena RezecIrena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnja leta v vlogi lastnice in direktorice dveh podjetij (WOTRA - Slovenija, WOTRA Universe - Združeno Kraljestvo) tudi preko velikega števila svetovalnih projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter občasno iz urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja.

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih:

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • prodaje na amazon spletnih tržnicah (Amazing);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing, Shaw Academy);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany, Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim, je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) – krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov s sedežem v Nišu, Srbija;
 • TCI Network– The Competitiveness Institute Network s sedežem v Barceloni, Španija;
 • ERENET – Entrepreneurhsip Research and Education Network of Central European Universities s sedežem v Budimpešti, Madžarska.

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z izvajalko lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

osebna spletna stran linkedin xing angellist    

V zvezi s prodajnimi kanali nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku, med drugim:

 • načrtovanje in izdelava prodajne strategije za posameznega naročnika z upoštevanjem raznolikosti prodajnih kanalov ter v okviru tega po potrebi za posamezen namen, posamezno skupino izdelkov ali storitev, posamezno tržišče in/ali ciljno skupino;
 • pregled obstoječe uporabe klasičnih in spletnih prodajnih poti ter izdelava predlogov izboljšav;
 • prevzem vodenja oz. koordinacije prodajne mreže in prodajnih aktivnosti za vse ali posamezen trg ter za vse ali za posamezen prodajni kanal;
 • podpora pri izgrajevanju poslovnega ekosistema.

Za podrobnejše informacije o naših dodatnih storitvah obiščite spletno stran podjetja WOTRA.

Kontaktirajte nas

Za več informacij o izvedbi programa za vašo organizacijo kot tudi glede prijave za pridobitev vavčerske podpore nas pokličite v času uradnih ur (T: 040 / 790 000) ali nam pošljite elektronsko sporočilo (E: ).

 

Iz naše preteklosti

Intervjuji z slovenskimi uspešnimi izvozniki

Vpogled v seminar z naslovom »Več navdiha«

Sorodni članki

Kakšne možnosti prodaje imajo podjetja preko Amazona?

18-06-2019 | Irena Rezec | Hits:545

  Amazon vsako leto beleži visoko rast tako glede števila ponudnikov oz. prodajalcev in kupcev kot tudi glede prometa, ustvarjenega iz prodaje. Tudi podjetja, ki so opazovala amazon le s stranskim očesom morajo priznati, da prodaje na amazonu ne smejo več zanemarjati. Načini prodaje na amazonovih spletnih tržnicah so različni, odvisno od strategije, vrste izdelkov in zmožnosti posameznih podjetij pa je, kakšen način prodaje preko amazonovih spletnih tržnic izberejo.

Beri več...

Razvijte, izboljšajte ali razširite ekosistem vaše spletne trgovine

10-11-2018 | Irena Rezec | Hits:1263

  Naš pristop k razvoju ekosistema sodobne spletne trgovine združuje znanja iz strateškega managementa, informacijske tehnologije, internacionalizacije poslovanja, upravljanja s partnerji ter marketinga in prodaje.

Beri več...

Uporaba partnerskih priporočilnih programov za povečanje spletne prodaje

18-09-2018 | Irena Rezec | Hits:1883

V svetu je aktivnih preko 10 milijonov spletnih trgovin, samo v Evropi jih je več kot 800.000. Te spletne trgovine so razpršene po Evropi, velik delež spletnih trgovin pa pripada Nemčiji, Združenem kraljestvu in Nizozemski.

Beri več...

Izvoz hrane in pijače na angleško in irsko tržišče

03-01-2017 | Irena Rezec | Hits:2300

  V okviru naših storitev, povezane z internacionalizacijo poslovanja smo v letu 2016 veliko časa namenili raziskovanju in zbiranju informacij o možnostih izvoza prehranskih izdelkov in pijač na druge evropske trge, še predvsem na angleško in irsko tržišče. Predvsem angleško tržišče je prepoznavno kot eno izmed svetovnih trgov (po mnenju nekaterih celo kot svetovni trg št. 1) za prehranske izdelke.

Beri več...

Majhnost ni ovira

03-01-2017 | Irena Rezec | Hits:2322

  Na notranje ovire podjetje lahko vpliva z ustreznimi razvojnimi strategijami in poslovnimi modeli, težje pa lahko vpliva na ovire v poslovnem okolju. Pa vendarle imamo veliko primerov, kjer so tudi manjša podjetja – kljub majhnosti in začetni neizkušenosti – dosegla izjemne uspehe na tujih trgih.

Beri več...

 

Please publish modules in offcanvas position.