T: 040 / 790 000

Odnosi med principalom ter zastopniki in distributerji

Naslov seminarja: Odnose med principalom ter zastopniki in distributerji je potrebno skrbno načrtovati, upravljati in negovati

Vrsta izvedbe: usposabljanje v okviru tega programa izvajamo po meri v dogovoru z naročnikom

Krovna tema: Sodelovanje in partnerstvo
Povezane teme: Internacionalizacija poslovanja, Marketing in prodaja

Koda seminarja: WVC-001002-0001-SL

Lokacija: - v dogovoru z naročnikom, možna pa je tudi izvedba usposabljanja na daljavo -

Jezik: slovenski

relacije_principalagentdistributer-sl-450x290.jpg

Tudi najpreprostejša strategija nastopa na tujem trgu zahteva nekaj znanja in priprav.

Program je namenjen:

 • vodstvenim kadrom v podjetjih ter podjetnikom posameznikom s končnimi izdelki, ki si želijo razvijati ali izboljšati medsebojno sodelovanje z mednarodno prodajno mrežo zastopnikov in distributerjev ter s tem povečati prodajni uspeh in ugled podjetja;

Namen usposabljanja je usposobiti principale za uspešno sodelovanje z mrežo zastopnikov in distributerjev na tujih trgih.

Tudi najenostavnejša strategija nastopa na tujem trgu, kot je to prodaja izdelkov in storitev preko mreže zastopnikov in distributerjev, zahteva nekaj znanja in priprav. Ni skrivnost, da medsebojno sodelovanje in zaupanje ter načrtovani in standardizirani medsebojni procesi prinašajo večji uspeh. Tako je razvitih vrsto zelo premišljenih postopkov, metodologij in orodij. To je še posebno pomembno pri vzpostavljanju prvega kontakta v tujini, kjer uspešni prodajni zastopniki in/ali distributerji ocenjujejo ne samo primernost proizvoda in cene proizvoda, ki ga proizvajalec želi lansirati na tuji trg, ampak tudi zrelost oz. raven razvitosti in s tem primernosti proizvajalca za sodelovanje.

Med drugim, bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Ali je možno vaše dosedanje strategije in postopke za pridobitev kakovostnih zastopnikov in distributerjev izboljšati? 
 • Ali se prakse na posameznih tujih trgih razlikujejo in zahtevajo dodatne priprave? 
 • Ali so kakšne razlike v oblikah in načinih sodelovanja z mednarodno prodajno mrežo glede na posamezen sektor? 
 • Kako vpliva razmah digitalnega gospodarstva na odnose med proizvajalcem ter njegovo mrežo zastopnikov in distributerjev? 
 • Kako optimizirati obstoječo mrežo zastopnikov in distributerjev ali identificirati in kreirati nova partnerstva? 
 • Kako vpeljati dodatno nove sodelovalne poslovne modele, ki dopolnjujejo mrežo zastopnikov in distributerjev?

To je le nekaj izmed vprašanj, na katere bomo odgovorili na seminarju.

Po zaključku seminarja

 • se boste zmogli učinkoviteje odločati o za vas najprimernejši strategiji nastopa na tujih trgih preko mednarodne mreže zastopnikov in distributerjev ter tudi o tem ali je to edina in/ali najboljša strategija za nastop na tujih trgih;
 • boste poznali posamezne faze razvoja prodajne mreže preko zastopnikov in distributerjev ter ključne aktivnosti v posameznih fazah;
 • boste poznali sodobne trende in orodja, povezana z načrtovanjem, upravljanjem in negovanjem prodajne mreže zastopnikov in distributerjev.

Krovna tema: Sodelovanje in partnerstvo

Z sodelovanjem in povezovanjem se podjetja in posamezniki srečujejo v vseh razvojnih fazah, v vseh sektorjih in ne glede na velikost podjetij. So pa velike razlike v razumevanju sodelovanja in povezovanja, v razlogih za povezovanje in tudi v pristopih. Z sodelovalnimi in partnerskimi pristopi podjetja ter tudi posamezne regije lahko dosežejo velike konkurenčne prednosti. Zavedati pa se moramo, da je za optimalne in dolgoročne učinke potrebno vsaj nekaj znanja o partnerskih strategijah in vodenju teh povezav. Zelo pomaga tudi znanje o strateškem razmišljanju in sodobnih poslovnih modelih. V procesu sodelovanja in povezovanja se odpira veliko vprašanj, npr. kaj lahko pridobim z sodelovanjem in povezovanjem, kako podjetja dosegajo globalne vizije ter ali, in kako si pomagajo s partnerstvi, kdaj in kako formalizirati partnerstvo ter v kakšni obliki, kako vzdrževati partnerstvo, da bo le-to uspešno in dolgoročno ter nenazadnje, kako se pripraviti na morebitno prekinitev partnerstva?

Nedavno je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve in okvir, ki se nanaša na poslovna partnerstva in sodelovalne oblike poslovanja. Sprejeti standard je dobrodošel, saj uradno daje izredno velik pomen sodelovalnim poslovnim oblikam za konkurenčnost podjetij.

Trudimo se, da bi se preko usposabljanj in dogodkov dotaknili problematike sodelovanja in povezovanja iz različnih vidikov ter za različne razvojno-poslovne okoliščine. Programe usposabljanja na temo "Sodelovanje in partnerstvo" razvijamo modularno, in sicer poleg uvodnih, tudi ločeno po posameznih vrstah partnerstev in po posameznikih vidikih poslovnega povezovanja. Hkrati pa posamezne vsebine tudi objavljamo na naših spletnih straneh in portalih. Razpisan seminar z naslovom "Odnose med proizvajalcem ter zastopniki in distributerji je potrebno skrbno načrtovati, upravljati in negovati" je eden izmed naših seminarjev, povezanih s partnerskimi strategijami. Priporočamo tudi udeležbo na uvodnem seminarju oz. krovnem modulu z naslovom "Sodelovalne in partnerske poslovne prakse za različne poslovne situacije". Naprednejša znanja o upravljanju sodelovalnih poslovnih odnosov, ki so skladna z mednarodnim standardom, pa lahko dobite preko našega programa "Upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - zahteve in okvir mednarodnega standarda ISO 44001". Odvisno od interesa udeležencev bodo sledili dodatni moduli.

Priporočamo, da vsebine, povezane z sodelovalnimi poslovnimi odnosi spremljate tudi na spletnih straneh "Business Partnerships Management".

mag. Irena Rezec, MBA

Irena RezecIrena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnja leta v vlogi lastnice in direktorice dveh podjetij (WOTRA - Slovenija, WOTRA Universe - Združeno Kraljestvo) tudi preko velikega števila svetovalnih projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter občasno iz urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja.

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih:

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • prodaje na amazon spletnih tržnicah (Amazing);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing, Shaw Academy);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany, Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim, je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) – krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov s sedežem v Nišu, Srbija;
 • TCI Network– The Competitiveness Institute Network s sedežem v Barceloni, Španija;
 • ERENET – Entrepreneurhsip Research and Education Network of Central European Universities s sedežem v Budimpešti, Madžarska.

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z izvajalko lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

osebna spletna stran linkedin xing angellist    

V zvezi z odnosi med principalom ter zastopniki in distributerji nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku oz. partnerstvu, med drugim:

 • strateško načrtovanje mednarodne mreže zastopnikov in distributerjev za posamezno organizacijo, za posamezno poslovno situacijo ali vidik poslovanja;
 • pregled obstoječih partnerstev ter predlog izboljšav;
 • prevzem vodenja oz. koordinacije prodajne mreže zastopnikov in distributerjev naročnika;
 • redno spremljanje dinamike sodelovalnih poslovnih odnosov;
 • svetovanje, usposabljanje in mentorstvo v procesu usklajevanja sistema upravljanja sodelovalnih poslovnih odnosov s priporočili mednarodnega ISO 44001 standarda;
 • izbor poslovnih orodij, ki olajšajo upravljanje z sodelovalnimi poslovnimi odnosi.

Za podrobnejše informacije o naših dodatnih storitvah obiščite spletno stran podjetja WOTRA in tudi spletno stran, namenjeno sodelovalnim poslovnim odnosom ter ISO 44001 standardu z imenom Business Partnerships Management.

Povpraševanje za usposabljanje po meri

Odnosi med principalom ter zastopniki in distributerji

Posredujte nam povpraševanje za usposabljanje po meri.

Iz naše preteklosti

Intervjuji z slovenskimi uspešnimi izvozniki

Vpogled v seminar z naslovom »Več navdiha«

Sorodni članki

Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001

27-10-2017 | Irena Rezec | Hits:540

  Nedavno je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve in okvir, ki se nanaša na poslovna partnerstva in sodelovalne oblike poslovanja, ki so še kako pomembna v sodobnem poslovanju.

Beri več...

Velika raznolikost sodelovalnih in partnerskih modelov

16-10-2016 | Irena Rezec | Hits:680

  Podjetja se dnevno srečujejo s problematiko ali z iskanjem ustreznih poti za dosego svojih ciljev, strategij, vizij. Sodelovalni poslovni modeli so sigurno ena od strategij, ki se lahko uporabi v različnih primerih za različne namene. Običajno pa podjetje tega vedenja oz. znanja o ustrezni primerni obliki povezovanja ali kasneje izvedbi, nima.

Beri več...

Načrtna sodelovalna in partnerska strategija ter izgrajevanje kolektivne inteligence

29-06-2016 | Irena Rezec | Hits:713

  Pri naprednejših stopnjah sodelovanja in povezovanja je potreben razmislek o skupnem intelektualnem potencialu, t.i. kolektivni inteligenci. Eden izmed predpogojev izgrajevanja kolektivne inteligence je načrtno izdelana večnivojska sodelovalna in povezovalna strategija, ki, med drugim, opredeljuje potencial posameznikov, podjetij in organizacij v posamezni povezavi (lahko tudi regiji) ali tudi izven nje ter...

Beri več...

Please publish modules in offcanvas position.