T: 040 / 790 000

Upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001:2017

Naslov seminarja: Upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001:2017

Vrsta izvedbe: usposabljanje v okviru tega programa izvajamo po meri v dogovoru z naročnikom

Krovna tema: Sodelovanje in partnerstvo

Koda seminarja: WVC-001003-0001-SL

Lokacija: - v dogovoru z naročnikom, možna pa je tudi izvedba usposabljanja na daljavo -

Jezik: slovenski

seminar-iso44001-sl-309x220.jpg

V letu 2017 sprejet mednarodni ISO standard nudi sistematičen pristop do poslovnih partnerstev in sodelovalnih poslovnih modelov. Hkrati potrjuje, da je potrebno strateško načrtovanje partnerstev ter profesionalno vodenje sodelovalnih poslovnih odnosov.

Program je namenjen:

 • vodstvenim kadrom v podjetjih in organizacijah;
 • koordinatorjem oz. vodjem že obstoječih poslovnih partnerstev in povezav;

Namen usposabljanja je podati uvodna znanja za načrtovanje in implementacijo sistema upravljanja sodelovalnih poslovnih povezav po zahtevah in okviru mednarodnega standarda ISO 44001.

Upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov je zaradi kompleksnosti in raznolikosti sodelovalnih partnerskih oblik zahtevno in večplastno. Nedavno sprejet mednarodni standard ISO 44001 potrjuje naraščajoč pomen sodelovalnih poslovnih modelov v vsakdanji poslovni praksi. Priporočila standarda glede organiziranosti in upravljanja sodelovalnih poslovnih odnosov so koristna v vsakem primeru, ne glede na to ali želite pridobiti ISO 44001 ali pa le izboljšati učinkovitost vaše prodajne in/ali nabavne mreže ali katerekoli druge sodelovalne poslovne oblike (podjetniški grozdi, verige vrednosti, strateška zavezništva, platforme,  ekosistem podjetja ali organizacije, združenja, zadruge idr).

Med drugim, bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Zakaj in v kakšnih primerih je priporočljivo načrtno upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov? 
 • Kje začeti in kakšni koraki so potrebni za pridobitev mednarodnega standarda? 
 • Kakšne so značilnosti in zahteve posamezne faze, tj. vse od strateškega načrtovanja partnerstev do razvoja, upravljanja in morebitne prekinitve posameznega partnerskega odnosa? 
 • Kakšna znanja in orodja potrebujemo za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov? 

To je le nekaj izmed vprašanj, na katere bomo odgovorili na seminarju.

Po zaključku seminarja boste

 • znali načrtno pristopiti k analizi in optimizaciji vašega obstoječega sistema upravljanja sodelovalnih poslovnih odnosov;
 • znali bolj uspešno načrtovati potencialne nove sodelovalne poslovne modele;
 • razumeli, katere potrebne korake morate izvesti, da bi se približali priporočilom ISO 44001 in ga tudi pridobili;
 • znali oceniti, katera znanja bi morali še poglobiti oz. kateri novi poklici in kadri bi bili potrebni za razvoj sodobnih poslovnih partnerskih in sodelovalnih modelov v vaši organizaciji.

Krovna tema: Sodelovanje in partnerstvo

Z sodelovanjem in povezovanjem se podjetja in posamezniki srečujejo v vseh razvojnih fazah, v vseh sektorjih in ne glede na velikost podjetij. So pa velike razlike v razumevanju sodelovanja in povezovanja, v razlogih za povezovanje in tudi v pristopih. Z sodelovalnimi in partnerskimi pristopi podjetja ter tudi posamezne regije lahko dosežejo velike konkurenčne prednosti. Zavedati pa se moramo, da je za optimalne in dolgoročne učinke potrebno vsaj nekaj znanja o partnerskih strategijah in vodenju teh povezav. Zelo pomaga tudi znanje o strateškem razmišljanju in sodobnih poslovnih modelih. V procesu sodelovanja in povezovanja se odpira veliko vprašanj, npr. kaj lahko pridobim z sodelovanjem in povezovanjem, kako podjetja dosegajo globalne vizije ter ali, in kako si pomagajo s partnerstvi, kdaj in kako formalizirati partnerstvo ter v kakšni obliki, kako vzdrževati partnerstvo, da bo le-to uspešno in dolgoročno ter nenazadnje, kako se pripraviti na morebitno prekinitev partnerstva?

Nedavno je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve in okvir, ki se nanaša na poslovna partnerstva in sodelovalne oblike poslovanja. Sprejeti standard je dobrodošel, saj uradno daje izredno velik pomen sodelovalnim poslovnim oblikam za konkurenčnost podjetij.

Trudimo se, da bi se preko usposabljanj in dogodkov dotaknili problematike sodelovanja in povezovanja iz različnih vidikov ter za različne razvojno-poslovne okoliščine. Programe usposabljanja razvijamo modularno, hkrati pa posamezne vsebine tudi objavljamo na naših spletnih straneh in portalih. Priporočamo, da vsebine, povezane z sodelovalnimi poslovnimi odnosi spremljate tudi na spletnih straneh "Business Partnerships Management". 

mag. Irena Rezec, MBA

Irena RezecIrena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnja leta v vlogi lastnice in direktorice dveh podjetij (WOTRA - Slovenija, WOTRA Universe - Združeno Kraljestvo) tudi preko velikega števila svetovalnih projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter občasno iz urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja.

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih:

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • prodaje na amazon spletnih tržnicah (Amazing);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing, Shaw Academy);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany, Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim, je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) – krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov s sedežem v Nišu, Srbija;
 • TCI Network– The Competitiveness Institute Network s sedežem v Barceloni, Španija;
 • ERENET – Entrepreneurhsip Research and Education Network of Central European Universities s sedežem v Budimpešti, Madžarska.

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z izvajalko lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

osebna spletna stran linkedin xing angellist    

V zvezi z sodelovalnimi in partnerskimi modeli nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku oz. partnerstvu, med drugim:

 • strateško načrtovanje poslovnih partnerstev za posamezno organizacijo, za posamezno poslovno situacijo ali vidik poslovanja;
 • pregled obstoječih partnerstev ter predlog izboljšav;
 • prevzem vodenja oz. koordinacije poslovnih partnerstev naročnika;
 • redno spremljanje dinamike sodelovalnih poslovnih odnosov;
 • svetovanje, usposabljanje in mentorstvo v procesu usklajevanja sistema upravljanja sodelovalnih poslovnih odnosov s priporočili mednarodnega ISO 44001 standarda;
 • izbor poslovnih orodij, ki olajšajo upravljanje z sodelovalnimi poslovnimi odnosi.

Po zaključku uvodnega usposabljanja vas lahko v sodelovanju z našimi partnerji tudi vodimo skozi celoten proces usklajevanja vaših procesov s priporočili standarda vse do pridobitve standarda ISO 44001.

Za podrobnejše informacije o naših dodatnih storitvah obiščite spletno stran podjetja WOTRA in tudi spletno stran, namenjeno sodelovalnim poslovnim odnosom ter ISO 44001 standardu z imenom Business Partnerships Management.

Povpraševanje za usposabljanje po meri

Upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001

Posredujte nam povpraševanje za usposabljanje po meri.

 

Iz naše preteklosti

Intervjuji z slovenskimi uspešnimi izvozniki

Vpogled v seminar z naslovom »Več navdiha«

Sorodni članki

Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001

27-10-2017 | Irena Rezec | Hits:540

  Nedavno je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve in okvir, ki se nanaša na poslovna partnerstva in sodelovalne oblike poslovanja, ki so še kako pomembna v sodobnem poslovanju.

Beri več...

Majhnost ni ovira

03-01-2017 | Irena Rezec | Hits:2322

  Na notranje ovire podjetje lahko vpliva z ustreznimi razvojnimi strategijami in poslovnimi modeli, težje pa lahko vpliva na ovire v poslovnem okolju. Pa vendarle imamo veliko primerov, kjer so tudi manjša podjetja – kljub majhnosti in začetni neizkušenosti – dosegla izjemne uspehe na tujih trgih.

Beri več...

Načrtna sodelovalna in partnerska strategija ter izgrajevanje kolektivne inteligence

29-06-2016 | Irena Rezec | Hits:713

  Pri naprednejših stopnjah sodelovanja in povezovanja je potreben razmislek o skupnem intelektualnem potencialu, t.i. kolektivni inteligenci. Eden izmed predpogojev izgrajevanja kolektivne inteligence je načrtno izdelana večnivojska sodelovalna in povezovalna strategija, ki, med drugim, opredeljuje potencial posameznikov, podjetij in organizacij v posamezni povezavi (lahko tudi regiji) ali tudi izven nje ter...

Beri več...

Please publish modules in offcanvas position.