T: 040 / 790 000

Gospodarska klima v BiH

 

Bosna in Hercegovina je država sestavljena iz dveh entitet: Federacije BiH in Republike Srbske, ter samoupravnega okrožja Brčko Distrikt. V BiH živijo trije konstitutivni narodi: Srbi, Bošnjaki in Hrvati, ter še 17 z Zakonom priznanih narodnih manjšin med katerimi je tudi slovenska.

Uradni jeziki v BiH so: srbski, bosanski in hrvaški. Leta 2017 je BDP znašal 4.323 EUR. Denarna enota je Konvertibilna marka (menjalni tečaj z evrom znaša 1 EUR = 1.95 KM in je nespremenljiv).

bih neretva river delta 775x600Bosna in Hercegovina je država, v kateri trenutno vlada precej slaba gospodarska klima. Največji razlog za to je, da politika v državi nima interesa za odpravljanje pomanjkljivosti v gospodarstvu. Za njih gospodarski razvoj ni primarni cilj, čeprav politiki ponavadi skušajo prikazati drugačen vtis. Evropska komisija je v poročilu za leto 2016 glede ekonomskih kriterijev delo javnega sektorja ocenila kot neučinkovito, razvoj privatnega sektorja pa kot počasen.

Veliko oviro za napredek in razvoj predstavlja politična nestabilnost, ki izhaja iz nesoglasij med entitetama in slabe politične komunikacije na nivoju države in entitet. Zaradi tega ne more priti do pozitivnih sprememb in upoštevanja priporočil EK. Vse to predstavlja pomembne faktorje za tuja vlaganja v državo in zato se v BiH od leta 2007 stalno zmanjšuje priliv tujega kapitala.

Slovenskim gospodarstvenikom je zaradi geografske bližine in zgodovinskih vezi med državama situacija v BiH relativno dobro znana, politična situacija v državi največkrat nima glavne vloge pri odločitvi slovenskih gospodarstvenikov za investiranje, zato ne čudi podatek, da je Slovenija peti največji investitor v BiH. Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije je v BiH registrirano okrog 200 slovenskih podjetij, ki zaposlujejo okrog 15.000 ljudi. Največji slovenski investitorji so: Kolektor, Perutnina Ptuj, Hidria in Alpina, ter seveda druga manjša podjetja, ki pomagajo rast gospodarstva v BiH.

Izzivi za investitorje so administrativna birokracija; počasnost institucij in sodišč; neusklajena praksa med občinami; zakonska regulativa, ki se pri tem še razlikuje med entitetami; visoke letne takse; odsotnost subvencij za tuje investitorje, ter korupcija. Korupcija je po poročilu EK prisotna v mnogih sferah in predstavlja veliki problem. Napredek je, da so sprejeti akcijski plani za borbo proti korupciji, vendar se še ne uporabljajo v praksi.

mostar 775x600Težavo za investiranje predstavlja različna in neusklajena zakonodaja med entitetama ter Brčko Distriktom. Zakonsko se razlikujejo pogoji za ustanovitev podjetja in začetek poslovanja, različne so višine taks in čas vpisa podjetja v register. Zato je za vsakogar, ki namerava začeti posel v BiH, priporočljivo izvedeti kakšni so pogoji in kaj vse je potrebno imeti za začetek poslovanja v določeni entiteti. Tudi davčna zakonodaja se razlikuje in je urejena na nivoju vsake entitete posebej, izjema je edino davek na dodano vrednost (DDV), ki je določen na nivoju države.

Kljub temu pa obstajajo občine, ki so naprednejše in bolj odprte za domače in tuje investicije, ter v njih vlada ugodnejša poslovna klima. Zato je bolje začeti posel v takšnih mestih, nekatera od njih so: Tešanj, Goražde, Gračanica, Derventa, Kotor Varoš, Brod, Prijedor, ipd. Župani v teh mestih želijo povečati ekonomsko in gospodarsko rast ter zmanjšati število brezposelnih prebivalcev, zato so poenostavili administrativne postopke: inštitucije delajo po hitrejšem postopku; znižane so takse, ki se plačujejo na lokalnem nivoju; krajši je čas pridobitve dovoljenja za začetek opravljanja dejavnosti ter gradbenih dovoljenj. V teh občinah že pozitivno poslujejo domača in tuja podjetja, s katerimi lahko tudi stopite v kontakt in jih povprašate za izkušnje.

Ena od največjih prednosti, ki jih ima BiH pri pridobivanju tujih investicij je poceni delovna sila, saj minimalna bruto plača znaša vsega 312 EUR. Prednost je tudi ugodna davčna politika, zaradi katere je Bosna in Hercegovina država z najnižjimi davki v regiji. DDV znaša 17%, davek na dobiček je 10% in davek na dohodek prav tako 10%. V FBiH davek na dohodek plača delavec, v RS pa ta davek, enako kot v Sloveniji, ob izplačilu plače plača delodajalec. Davek na izplačane dividende fizični osebi se ne plača. V kolikor se dividende izplačajo pravni osebi, ki je nerezident, znaša davek 5%. Po oceni časopisa Discover Slovenia se investicije v BiH povrnejo v dveh do treh letih.

BORLI BiH sl 940x1500BiH ima podpisane sporazume o prosti trgovini in ekonomskem sodelovanju z mnogimi državami. Pomembni mednarodni sporazumi so: Sporazum o prosti trgovini z državami centralne Evrope, Sporazum o prosti trgovini s Turčijo, Sporazum o prosti trgovini z državami EFTE, Sporazum o pridruževanju in stabilizaciji z EU, Sporazum o preferencialni trgovini z Iranom, Bilateralni sporazumi o promociji in recipročni zaščiti investicij, ki so podpisani z 39. državami, Sporazum o trgovini in ekonomskem sodelovanju z 9. državami (Egipt, Indija, Katar, Kitajska, Pakistan, Poljska, Romunija, Rusija, Švica, Turčija). Tudi gospodarski odnosi med Slovenijo in BiH so urejeni s precej bilateralnimi sporazumi, ki so dostopni na spletnem naslovu Izvozno Okno

V kaj vlagati v BiH?

Glede na statistiko se BiH uvršča med izvozno usmerjene države. Največji izvoz iz BiH predstavljajo pohištvo, les in lesni izdelki, obutev, mineralna goriva in olja, kovinski izdelki, energetika, stroji in tekstil. Izvoz lesne industrije se je v letu 2017 povečal za 9,2% glede na leto pred tem. Lesna industrija v BiH ima dolgo tradicijo, ki jo pozitivno izkorišča. Še vedno pa je na tem področju kar nekaj prostora za napredek, saj trenutno ne obstaja zaščitena blagovna znamka, prav tako pa se ne investira v marketing, ki bi lahko še dodatno povečal izvoz pohištva in končnih izdelkov iz lesa. Želja vodilnih v lesni industriji je zaščita blagovnih znamk, ter povečanje proizvodnih kapacitet. BiH ima tudi zelo razvito proizvodnjo energije, leta 2015 je bila 10 država na svetu po količini proizvedene energije iz obnovljivih virov. V ta sektor gospodarstva veliko vlagajo domači in tuji investitorji in elektrogospodarstvo obeh entitet. Trenutno je veliko zanimanja za investicije v proizvodnjo energije s strani kitajskih podjetij. Najnovejša investicija na tem področju je izgradnja Bloka 7 v TE Tuzla, ki ga bo gradil kitajski konzorcij; izgradnja HE v Gackem s strani podjetja, ki je v skupni lasti Republike Srbske in Kitajcev; obstaja tudi zanimanje nemško – kitajskega konzorcija za izgradnjo toplovoda Kakanj – Sarajevo. 14.3.2018 je začela obratovati prva vetrna elektrarna, ki predstavlja začetek proizvodnje energije iz tega obnovljivega vira, napovedani pa so že novi projekti izgradnje vetrnih elektrarn. Tudi podjetja iz Nemčije, Avstrije, Italije, ter tudi Slovenije selijo svojo proizvodnjo v BiH. V takih primerih je končni proizvod namenjen predvsem izvozu. Investitorji v tem vidijo dober zaslužek saj je Bosna in Hercegovina znana kot davčna oaza v tem delu Evrope, ima poceni delovno silo in dobre odnose s Turčijo, Katarjem in drugimi muslimanskimi državami.

 

Ponujamo vam širok nabor storitev pri nastopu na trgu BiH. Pri korespondenci z nami uporabite promocijsko kodo PROMO-NEW-MARKETS in pridobili boste 5% popust pri naročilu storitev podjetja Borli d.o.o.

 

Storitve

V podjetju Borli d.o.o. vam pomagamo pri ustanovitvi podjetja in začetku poslovanja v BiH, lahko vam ponudimo informacije o trenutnih investicijah, o zakonodaji, davčni in plačni politiki v BiH, ali pa vas povežemo z našimi poslovnimi partnerji. Za podrobnosti kontaktirajte mag. Natalijo Tokanović, e-pošta: , v predmet sporočila vpišite promo kodo PROMO-NEW-MARKETS. 

 

O avtorici

 

Natalija Tokanović, LL.M.

Natalija TokanovićMagistrica prava Natalija Tokanović je direktorica podjetja Borli d.o.o. z večletnimi izkušnjami s pravnimi storitvami in delom v odvetniški pisarni. Specializirana je za gospodarsko pravo na področjih Srbije ter Bosne in Hercegovine, na katerih ima veliko število poslovnih kontaktov.

Strankam svetuje pri vstopanju na trg Srbije ali Bosne in Hercegovine, pomaga pri vzpostavljanju kontaktov na novih trgih, pripravlja in z zakoni omenjenih držav usklajuje pogodbe, ponudbe, splošne pogoje, pomaga oziroma svetuje pri odpiranju podjetij oziroma podružnic v omenjenih državah, stranke usmerja na partnerske odvetniške pisarne, itd.

Za več informacij kontaktirajte mag. Natalijo Tokanović, e-pošta: , v predmet sporočila vpišite promo kodo PROMO-NEW-MARKETS.

linkedin

 

Please publish modules in offcanvas position.