T: 040 / 790 000

Izvoz hrane in pijače na angleško in irsko tržišče

 

V okviru naših storitev, povezane z internacionalizacijo poslovanja smo v letu 2016 veliko časa namenili raziskovanju in zbiranju informacij o možnostih izvoza prehranskih izdelkov in pijač na druge evropske trge, še predvsem na angleško in irsko tržišče. Predvsem angleško tržišče je prepoznavno kot eno izmed svetovnih trgov (po mnenju nekaterih celo kot svetovni trg št. 1) za prehranske izdelke.

Velika baza potrošnikov z dobro kupno močjo (npr.približno 65 milijonov prebivalcev Združenega kraljestva, ki v povprečju potrošijo 11% družinskega proračuna* za prehrano in pijače) ter hkrati odlična referenca ali izhodišče za vstop na ameriške, arabske in azijske trge prepričata veliko število proizvajalcev iz celega sveta, da vložijo vse napore, da vstopijo na angleški in posledično tudi na irski trg. Oba trga sta sicer zelo zahtevna, tako zaradi velikega števila konkurentov kot tudi zaradi zahtevnosti kupcev v smislu zahtev po kakovosti, manj procesiranih, naravnih ali celo ekoloških izdelkih, novih okusih, oblikovni všečnosti embalaže, inovativnih marketinških pristopih, hitri dostavi v primeru naročanja preko spleta ipd. Zahtevni so tudi prodajni kanali, pa naj bodo to tradicionalni (npr. distributerji) ali spletni ter večji ali manjši. Pri odločitvi glede sprejema posameznih izdelkov v program posameznega prodajnega kanala zelo pomaga, če imajo proizvajalci pridobljenega enega od zahtevnejših standardov, kot npr. BRC ali IFS in/ali če so kakovost izdelkov že preverili preko različnih tekmovanj in pri tem dobili nagrado ali priznanje.

Tako na angleškem kot tudi na drugih trgih je v zadnjih letih opaziti trend rasti prodaje izdelkov pod blagovno znamko tistih, ki prodajajo izdelek na posameznem trgu in ne tistih, ki izdelek proizvedejo. Lastne blagovne znamke uvajajo tako tradicionalni (npr. Harrods) in spletni trgovci (npr. trgovci na amazon-u) kot tudi znane osebnosti (npr. Jamie Oliver). Kar pomeni, da imajo proizvajalci, ki so se pripravljeni odpovedati lastni blagovni znamki več možnosti prodaje na tujih trgih v večjih količinah kot tisti, ki bi radi obdržali lastno blagovno znamko, pa hkrati nimajo dovolj znanja in/ali sredstev za razvoj blagovne znamke in odličen marketing, ki bi bil v takem primeru potreben. To je posledica dejstva, da postaja storitveni del ponudbe izdelka (npr. promocija, marketing, prodaja, dostava) enako ali celo bolj pomemben od samega izdelka in se višina stroškov v skupni ceni izdelka že nagiba na stran storitev. To proizvajalce sili k temu, da na eni strani zmanjšujejo proizvodne stroške ter na drugi strani povečujejo sredstva za promocijo, marketing in prodajo. Tako na angleškem trgu deluje veliko število zadrug oz. kooperativ, saj se zaradi zmanjševanja stroškov predvsem manjši proizvajalci združujejo v zadruge. Zadruge razvijajo skupne blagovne znamke ter vršijo promocijo, marketing in prodajo. Proizvajalci se združujejo v zadruge ali druge povezovalne oblike tudi zaradi zmanjšanja nabavnih stroškov surovin (skupna nabava) in zmanjševanja proizvodnih stroškov (skupna proizvodna linija, skupno skladišče ipd.).

Tako kot v drugih sektorjih, so tudi v prehrambenem sektorju pomembne inovacije. Inovacije vsaj za določeno obdobje pozicionirajo proizvajalca pred konkurenco ter hkrati omogočijo razvoj in razpoznavnost proizvajalčeve lastne blagovne znamke. Inovacije so lahko npr. nove recepture, stari, pozabljeni recepti toda novi poslovni, marketinški in prodajni modeli, nove večfunkcionalne embalaže in drugo. Če je pri zmanjševanju stroškov pomembno sektorsko povezovanje, je pri inoviranju pomembno medsektorsko povezovanje ter združevanje različnih, tudi izjemno različnih področij (npr. informacijska tehnologija, turizem, kreativna industrija, marketing ipd.), izdelkov in storitev v enovit izdelek oz. enovito ponudbo.

Vse zgoraj navedeno zahteva od proizvajalcev dobro pripravo in strategijo za vstop na zahtevne trge ter tudi dobro izbiro prodajnih poti.

Strategij in kombinacij posameznih pristopov vstopa na tuji trg je veliko več kot jih lahko nakažem v prispevku. Veliko je tudi priložnosti za vse skupine prehranskih izdelkov in pijač ter tako za velike kot manjše proizvajalce. Veliko od zgoraj navedenega velja tudi za druge zahtevne trge, druge sektorje ter druge skupine izdelkov, namenjenih široki potrošnji. V zadnjem letu smo razvili vrsto storitev in vzpostavili partnerstva, ki vam lahko pomagajo pri nastopu na tujih trgih. Navajam kratek pregled storitev.

V primeru, da bi želeli pomoč pri vstopu na angleški, irski ali drugi evropski trg nas kontaktirajte. Kontakt z avtorico lahko vzpostavite tudi preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

 

Svetovalne storitve

Nudimo vam lahko naslednje svetovalne storitve:

 • preko vprašalnika in osebnih srečanj analiziramo vašo trenutno pripravljenost vstopa na posamezen trg ter pripravimo (1) priporočila za nadaljnje korake z namenom izpolnjevanja osnovnih in dodatnih kriterijev vstopa na posamezen trg, (2) predlog raznolikih prodajnih poti, pregled in priporočila glede pogojev posameznega prodajnega kanala in predlog pristopov do posamezne prodajne poti;
 • svetovanje pri izgrajevanju blagovne znamke in spletne socialne identitete na posameznem trgu;
 • v celoti lahko prevzamemo organizacijo, razvoj in vodenje vaše prodajne in/ali druge partnerske mreže;
 • predlagamo vam ustrezne metodologije in orodja za učinkovito upravljanje odnosov z vašimi prodajnimi in/ali drugimi partnerji;
 • druge sorodne storitve.

Marketing in prodaja

 • v nekaterih primerih poleg svetovanja in usposabljanja prevzemamo tudi vlogo zastopnika/agenta ali distributerja;
 • za določene vrste izdelkov in storitev razvijamo tudi lastno spletno prodajo;
 • v celoti lahko prevzamemo organizacijo, razvoj in vodenje prodajne in/ali druge partnerske mreže;
 • v celoti lahko prevzamemo pripravo na sejme in organizacijo vaše udeležbe na sejmih;
 • razvijamo lastne spletne marketinške poti, ki se lahko uporabijo za promocijo vaših izdelkov, poleg tega imamo zelo dober pregled nad raznovrstnimi tradicionalnimi in spletnimi marketinško-prodajnimi kanali tretjih; prevzamemo lahko tudi razvoj vaše spletne identitete preko vnaprej dogovorjenih spletnih marketinško-prodajnih poti na enem ali več trgih;
 • podpiramo ekološko kmetovanje, pridelavo in predelavo;

Usposabljanje

Inovacije v storitvah v kombinaciji z sodelovalnimi poslovnimi modeli in digitalnim gospodarstvom prinašajo velike spremembe tudi pri vstopnih strategijah na tuje trge in pri prodajnih poteh. To pomeni, da se podjetje pri prodaji svojih izdelkov in storitev lahko odloča med klasičnimi in/ali digitalnimi prodajnimi kanali ter med klasičnimi in/ali inovativnimi sodelovalnimi poslovno-prodajnimi modeli. Velik nabor možnosti uporabe različnih prodajnih poti od podjetja zahteva redno spremljanje novosti ter znanje za uporabo sodobnih prodajnih poti in poslovnih modelov. V okviru usposabljanj se udeleženci seznanijo z velikim številom možnosti ter hkrati usposobijo za analiziranje teh možnosti in postopno vpeljevanje sodobnih prodajnih poti in poslovnih modelov v lastno prakso.

Seminarje razvijamo modularno, in sicer ločeno po posameznih vrstah komunikacijskih in prodajnih kanalov, po posameznih skupinah izdelkov in storitev, po posameznih trgih in/ali na osnovi drugih kriterijev in prejetih pobud podjetij.

Pridružite se

Pridružite se novo ustanovljenim spletnim skupnostim:

O avtorici

mag. Irena Rezec, MBA

Irena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter v zadnjih letih preko lastnih podjetij (WOTRA - Slovenija, WOTRA Universe - Združeno Kraljestvo)  tudi preko velikega števila svetovalnih projektov ter klasičnih in spletnih usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 18 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter občasno iz urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja.

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih:

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • prodaje na Amazon-ovih spletnih tržnicah (Amazing);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing, Shaw Academy);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany, Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim, je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) – krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov s sedežem v Nišu, Srbija;
 • TCI Network– The Competitiveness Institute Network s sedežem v Barceloni, Španija;
 • ERENET – Entrepreneurhsip Research and Education Network of Central European Universities s sedežem v Budimpešti, Madžarska.

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z avtorico lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

osebna spletna stran linkedin xing angellist    

 

 

* Food Statistics Pocketbook 2016

 

 

Please publish modules in offcanvas position.