T: 040 / 790 000

Razvijte, izboljšajte ali razširite ekosistem vaše spletne trgovine

 

Pomagamo vam razviti ali izboljšati ekosistem vaše spletne trgovine v 6 fazah, kot je razvidno iz spodnjega infografa.

Naš pristop k razvoju ekosistema sodobne spletne trgovine združuje znanja iz strateškega managementa, informacijske tehnologije, internacionalizacije poslovanja, upravljanja s partnerji ter marketinga in prodaje. Še več, v 6-faznem procesu upoštevamo kar 9 ključnih področij, ki jih je za najbolj optimalne rezultate priporočljivo razvijati in usklajevati hkrati, med drugim področje t.i. »fintech« industrije oz. finančne tehnologije, raznovrstnih integracij z drugimi rešitvami zunaj vašega poslovnega sistema, zakonodajno-regulativnih okvirov, partnerskih oblik povezovanja idr. Tam, kjer je to potrebno, obravnavamo tako tradicionalne kot digitalne marketinško-prodajne kanale ter predlagamo ukrepe za usklajeno delovanje med njimi. Poudariti je tudi potrebno, da se pri sodobnih pristopih razvija kompleksen ekosistem raznovrstnih odnosov, povezav, tehnoloških orodij in rešitev, kar zahteva dobro poznavanje značilnosti posameznih elementov sodobnega ekosistema ter sistematično in strokovno upravljanje z njimi.

Naš pristop je drugačen od drugih tudi v smislu vstopne točke naše intervencije. To pomeni, da ne glede na to, v kateri dejavnosti poslujete ter v katerem razvojnem procesu »od ideje do trga« se nahajate, lahko vstopimo v poslovni proces in vas postopoma popeljemo do prodaje preko inovativnih sodelovalnih poslovnih modelov, raznolikih marketinško-prodajnih poti ter s pomočjo sodobnih tehnoloških orodij in rešitev. Torej, v prvi vrsti smo strateški svetovalci, mentorji in povezovalci različnih strokovnih področij, potrebnih za razvoj vašega poslovnega ekosistema, ki v določeni fazi preraste tradicionalne okvire in razvije posebnosti, ki jih zahtevajo posamezni marketinško-prodajni kanali, še posebej spletni prodajni kanali.

Tako kompleksen proces zahteva na eni strani močno podporo vodstva naročnika in njihovo dolgoročno zavezanost izgrajevanju poslovnega in spletnega ekosistema ter na drugi strani multidisciplinarno ekipo strokovnjakov in svetovalno-razvojnih partnerjev, ki lahko sodelujejo tako v posamezni razvojni fazi kot tudi v obdobju po zaključku samega razvojnega procesa.

V primeru, da želite prenoviti ali izboljšati prodajo obstoječe spletne trgovine ali razširiti prodajo preko različnih kanalov in trgov ali celo razviti novo in sodobnješo spletno trgovino, vas vabimo, da se posvetujete z nami. Kontakt z avtorico lahko vzpostavite tudi preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

 

wotra online shop ecosystem 6phases sl

 

Svetovalne storitve


V zvezi z razvojem ekosistema sodobne spletne trgovine in digitalnih prodajnih poti nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku, med drugim:

 • načrtovanje in izdelava spletne (in/ali tradicionalne) prodajne strategije za posameznega naročnika z upoštevanjem raznolikosti prodajnih kanalov ter v okviru tega po potrebi za posamezen namen, posamezno skupino izdelkov ali storitev, posamezno tržišče in/ali ciljno skupino;
 • pregled in ocena obstoječe rešitve ter izdelava predlogov za prenovo oz. izboljšave;
 • prevzem vodenja razvojnega projekta spletne trgovine v vašem podjetju;
 • koordinacija razvoja ali prenove spletne trgovine z razvojno ekipo;
 • mentorstvo vaše ekipe pri razvoju ali prenovi spletne trgovine;
 • druge sorodne storitve.

Marketing in prodaja

 • za določene vrste izdelkov in storitev razvijamo tudi lastno spletno prodajo;
 • v celoti lahko prevzamemo organizacijo, razvoj in vodenje prodajne in/ali druge partnerske mreže;
 • razvijamo lastne spletne marketinške poti, ki se lahko uporabijo za promocijo vaših izdelkov, poleg tega imamo zelo dober pregled nad raznovrstnimi tradicionalnimi in spletnimi marketinško-prodajnimi kanali tretjih; prevzamemo lahko tudi razvoj in upravljanje vaše spletne identitete preko vnaprej dogovorjenih spletnih marketinško-prodajnih poti na enem ali več trgih;
 • druge sorodne storitve.

Usposabljanje

Inovacije v storitvah v kombinaciji z sodelovalnimi poslovnimi modeli in digitalnim gospodarstvom prinašajo velike spremembe tudi pri vstopnih strategijah na tuje trge in pri prodajnih poteh. To pomeni, da se podjetje pri prodaji svojih izdelkov in storitev lahko odloča med klasičnimi in/ali digitalnimi prodajnimi kanali ter med klasičnimi in/ali inovativnimi sodelovalnimi poslovno-prodajnimi modeli. Velik nabor možnosti uporabe različnih prodajnih poti od podjetja zahteva redno spremljanje novosti ter znanje za uporabo sodobnih prodajnih poti in poslovnih modelov. V okviru usposabljanj se udeleženci seznanijo z velikim številom možnosti ter hkrati usposobijo za analiziranje teh možnosti in postopno vpeljevanje sodobnih prodajnih poti in poslovnih modelov v lastno prakso.

Seminarje razvijamo modularno, in sicer ločeno po posameznih vrstah komunikacijskih in prodajnih kanalov, po posameznih skupinah izdelkov in storitev, po posameznih trgih in/ali na osnovi drugih kriterijev in prejetih pobud podjetij.

Med rednimi programi usposabljanja izpostavljamo naslednje programe:

Pridružite se

Pridružite se našim spletnim skupnostim:

O avtorici

mag. Irena Rezec, MBA

Irena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter v zadnjih letih preko lastnih podjetij (WOTRA - Slovenija, WOTRA Universe - Združeno Kraljestvo)  tudi preko velikega števila svetovalnih projektov ter klasičnih in spletnih usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 18 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter občasno iz urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja.

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih:

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • prodaje na Amazon-ovih spletnih tržnicah (Amazing);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing, Shaw Academy);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany, Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim, je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) – krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov s sedežem v Nišu, Srbija;
 • TCI Network– The Competitiveness Institute Network s sedežem v Barceloni, Španija;
 • ERENET – Entrepreneurhsip Research and Education Network of Central European Universities s sedežem v Budimpešti, Madžarska.

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z avtorico lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

osebna spletna stran linkedin xing angellist    

 

 

Please publish modules in offcanvas position.