T: 040 / 790 000

Ali bomo lahko ubežali blockchain tehnologiji?

 

Tehnologija »blockchain« oziroma »tehnologija veriženja podatkovnih blokov« predstavlja novost in začetek distribuirane ekonomije. Blockchain je inovativna tehnologija, ki bo pomembno spremenila določene procese, tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju. Na primeru blockchaina se vidi, kako se tehnologije in disruptivni poslovni modeli v industriji 4.0 med seboj povezujejo. Internet stvari, umetna inteligenca, delitvena ekonomija, krožno gospodarstvo,… Blockchain je velika sila znotraj te industrijske revolucije, ki nastopa kot vezni člen med disruptivnimi poslovnimi modeli in najnovejšimi tehnologijami. Blockchain je tehnologija, na kateri deluje najbolj prepoznavna kriptovaluta bitcoin. Primarno blockchain omogoča izmenjavo vrednosti, ki poteka »peer-to-peer«, tj. brez posrednikov. Tehnologija deluje popolnoma decentralizirano, še več, deluje distribuirano.

V zadnjih dveh letih so skoraj vse panoge začele s projekti uporabe blockchain tehnologije. Ali si bomo lahko privoščili, da v bodočnosti ne bomo uporabljali te tehnologije?

TEHNOLOGIJA VERIG PODATKOVNIH BLOKOV - BLOCKCHAIN

Blockchain je celovita informacijska tehnologija z več tehnološkimi nivoji, ki se da uporabljati za najrazličnejše oblike registrov, zapisov in izmenjave. Veriga blokov je novodobna tehnologija, ki predstavlja podatkovni model prihodnosti, saj so vsi podatki podvojeni na vseh sodelujočih napravah v omrežju. Za končne uporabnike je veriga blokov primerna zaradi načina shranjevanja podatkov, ki se jih po shranitvi v verigo blokov ne da več spreminjati. Posledično je vsaka posodobitev podatkov ustrezno zabeležena. Uporabnikom je tako olajšan proces evidentiranja transakcij in sledenja premoženja v poslovni mreži.

Zaradi decentraliziranega shranjevanja zapisov je zato med drugim primerna za hrambo zdravniških kartotek in osebnih identitet, obdelavo transakcij in beleženje lastništva premičnin ter nepremičnin. Izraz blockchain najlažje definiramo kot »tehnologija veriženja podatkovnih blokov«, je najpogostejša vrsta tehnologije razpršene evidence in ena od možnosti njene uporabe. Nekateri poznajo blockchain kot tehnologijo, ki podpira delovanje kriptovalut, med katerimi je najbolj znan bitcoin.

A blockchain je veliko več. Iz imena je možno razbrati, da gre za razporejanje transakcij v bloke, ki so med seboj tako povezani, da se izoblikuje veriga. V blokih so shranjeni zapisi vseh veljavnih transakcij, posamično potrjevanje transakcij pa izvaja neomejen krog enakopravnih uporabnikov. Iz slike 1 je razvidno, da pri izmenjavi vrednosti ne sodelujejo posredniki, ampak izmenjava poteka od uporabnika do uporabnika.

Posledica izločitve posrednikov iz procesa je poenostavitev transakcij in večja robustnost sistema, ki zaradi distribuirane narave ni odvisen od centralnih institucij. Se sliši zapleteno? Za osnovno uporabo interneta ali na primer za uporabo avtomobila ni potrebno temeljito razumevanje delovanja sistema. Tudi pri blockchainu za razumevanje potenciala, ki ga tehnologija prinaša, ne potrebujemo poglobljenega vpogleda v »drobovje«, vsekakor pa je koristno, da poznamo njegove osnovne zakonitosti. Te so prikazane na spodnji sliki 1.

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov

slika 1: Tehnologija veriženja podatkovnih blokov

Tehnologijo razpršene evidence strokovnjaki obravnavajo kot eno izmed pomembnejših inovacij na področju internetnih tehnologij. Gre za evidenco, pri kateri imajo udeleženci sheme enake celovite evidence z informacijami o drugih udeležencih. Je orodje za beleženje lastništva, baza, ki ni shranjena na centralni lokaciji, ampak je razpredena po mreži številnih računalnikov.

Blockchain (veriga oziroma veriženje podatkovnih blokov) tehnologija je ena najpomembnejših inovacij na področju informacijskih tehnologij in po mnenju mnogih napoveduje uvod v drugo internetno revolucijo.

Na kratko je blockchain decentraliziran sistem, ki temelji na veriženju algoritmov, ki vsebujejo podatke o specifični transakciji. Lahko si ga predstavljamo kot ogromno razpršeno bazo podatkov, ki s pomočjo kriptiranja, uporabe javnih in zasebnih gesel, omogoča varno sklepanje raznovrstnih pogodb med strankami.

S pomočjo blockchain tehnologije je mogoče transparentno beležiti transakcije v oskrbovalnih verigah. Za celotno področje logistike to pomeni potencialno ogromen prihranek pri času, denarju in zmanjšanje števila napak. Prav tako bo mogoče bolje nadzorovati avtentičnost in poreklo izdelkov, ki so nam voljo v trgovinah.

Velike spremembe se obetajo tudi v zavarovalniški industriji, ki že v osnovi temelji na upravljanju zaupanja. Pri upravljanju kompleksnih pogodb, osebnih in zdravstvenih zavarovanj, kmetijskih zavarovanj ali zavarovalnih polic proti poplavam, lahko že z majhnim povečanjem transparentnosti pride do bistvenega zmanjšanja moralnega hazarda in večje učinkovitosti pri izvrševanju samih polic.

Transportna industrija, predvsem področje osebnih prevozov, je že sedaj v času izjemne preobrazbe. S pomočjo blockhain algoritmov se bo mogoče za prevoze dogovarjati neposredno, brez posredništva centralizirane platforme, plačilo pa bo izvedeno s pomočjo izbrane kriptovalute. Skratka, spremembe se obetajo v praktično vseh industrijah. V zdravstvu, kjer obstaja izjemna potreba po natančno vodenih bazah podatkov, ki lahko dobesedno odločajo o življenju in smrti. V kibernetski varnosti, na področju interneta stvari, storitev v oblaku in nenazadnje v javnem sektorju. Kot je v svoji knjigi "Četrta industrijska revolucija" opozoril Klaus Schwab, ustanovitelj in predsednik uprave Svetovnega gospodarskega foruma, vlada v Hondurasu to tehnologijo na primer že uporablja za upravljanje zemljiških pravic, medtem ko na otoku Man že preizkušajo njeno uporabo pri registraciji podjetij. Pravilno napovedovanje prihodnosti poslovnih dogodkov je največja želja vodij vseh nivojev. Enako velja za vse zaposlene.

UPORABA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE V RAZLIČNIH PANOGAH

V oglasu za izvedbo e-dražbe je Stanovanjski sklad RS dne 1.6.2018 napisal: Prijava bo možna povsem brez papirnate dokumentacije, poleg tega se z elektronsko izvedbo dražitelji izognejo morebitnim izsiljevalcem, kar je mnogokrat praksa pri klasičnih javnih dražbah. Dražiteljem je tako poleg tega zagotovljena anonimnost, njihova imena se v dražbenem postopku razkrijejo šele ob koncu draženja.

Na letošnjih parlamentarnih volitvah je ekipa podjetja Principle med 28. majem in 1. junijem 2018 izvedla prve vzporedne e-volitve v Državni zbor, ki so v celoti potekale na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov - blockchainu. E-volitve so bile testni projekt namenjen raziskovanju in promociji učinkovitejših načinov odločanja in sodelovanja z uporabo tehnologije blockchain. Napisali so: »Menimo, da lahko blockchain s prehodom v splošno uporabo spremeni in poenostavi način odločanja in sodelovanja - tudi na državni ravni«. Na vzporednih e-volitvah je sodelovalo 1891 volivcev, več na spletni strani Principle.

To sta bila prikaza dveh področij, kjer se delno že ali pa se bo v prihodnosti lahko uporabljala tehnologija veriženja podatkovnih blokov. V nadaljevanju članka bomo prikazali nekaj področij kjer se že začenja uporaba blockchain tehnologije.

Področja uporabe:

1. Avtorske pravice in lastništvo intelektualne lastnine
2. Turizem in gostinstvo
3. Avtomobilska industrija
4. Zavarovalniško področje
5. E-poslovanje in nakupi
6. Področje poslovanja z vrednimi kovinami
7. Upravljanje z (nefinančnimi) podatki
8. Industrija in trgovanje z diamanti
9. Digitalna potrdila in identiteta ter overjanje
10. Energetika in prenos energije
11. Elektronske volitve
12. Javna uprava in njeno delovanje in upravljanje
13. Trg delovne sile
14. Napoved razvoja panog in njihovega tržišča
15. Medijske vsebine in njihova distribucija
16. Področje nepremičnin
17. Delitvena ekonomija – storitve skupne uporabe 2.0
18. Sledljivost dobavni verigi v prehrambni industriji
19. Kriptovalute in njihova uporaba

 

1. Avtorske pravice in lastništvo intelektualne lastnine

Blockchain tehnologija prinaša velike premike na področju zaščite in evidence avtorskih pravic in intelektualne lastnine. Aplikacija Ascribe pomaga umetnikom in ustvarjalcem ustvarjati digitalno umetnost s pomočjo blockchain tehnologije. Program podjetja Ascribe omogoča ustvarjanje digitalnih izdaj z edinstvenim osebnim imenom in digitalnim potrdilom o pristnosti, ki dokazujejo poreklo ter pristnost ustvarjalca in lastnika. Prav tako omogoča sprejem pošiljk umetnikov in prenos digitalnih del kolekcionarjem z vsemi pogoji in zakonitostmi.

2. Turizem in gostinstvo

Zaposleni v hotelih bodo dobili več informacij o gostih ter olajšali in skrajšali čas prijave le-teh v hotel oz. namestitvene objekte. Blockchain tehnološka platforma hrani vse informacije. Postopek prijave in registracije gosta (ki je že bil enkrat v hotelu) se bi s tem poenostavil. Če je hotel del mednarodnih hotelskih verig, sledenje vsem gostom ni lahka naloga. Blockchain veriga podatkov spremlja število rezervacij in posodablja informacije o razpoložljivih sobah v realnem času. Vsaka kršitev ali celo poskus zlorabe bo tako javno dostopna. In tako lahko gost preveri vse podatke o hotelu preden se odloči za rezervacijo sobe. Plačila stroškov prenočitve imajo nizke stroške in se hitro obdelajo iz katerega koli kraja na planetu.

3. Avtomobilska industrija

Med deležniki od proizvajalca do kupca in uporabnika avtomobila ni dovolj komunikacije ter podatkov iz vidika sledljivosti informacij. Avtomobilska industrija je dinamično razvijajoča se dejavnost. Leta 2016 je bilo prodanih več kot 78 milijonov avtomobilov na svetu. Veliko je vključenih institucij: proizvajalcev, bank, voznikov, servisnih postaj itd. Vsak od njih ima informacije, ki so koristne za druge udeležence. Na primer, proizvajalci morajo vedeti, kakšne vrste lomov in okvar ima določen model avtomobila in kako pogosto se to zgodi, da proizvedejo potrebno količino rezervnih delov.

4. Zavarovalniško področje

Ali se lahko decentralizirana tehnologija uporablja pri zavarovanju? To lahko poveča zaupanje med strankami in zavarovalnicami, preprečuje goljufije. Zavarovalnice ugotavljajo, da med strankami obstajajo zaupanja. Sistem zavarovanja, visokih cen in nizke učinkovitosti odvračajo potrošnike. Blokovna tehnologija je pregledna, lahko povrne zaupanje, kako sistem deluje. Pametne pogodbe omogočajo, da so zavarovalne pogodbe jasnejše in zanesljivejše. Koda se bo samodejno izvedla, če se zgodi dogodek. Preverjanje pristnosti je ena največjih težav na tem področju. Z uporabo decentraliziranega registra lahko proizvajalci, kupci, zavarovalnice in drugi vidijo celotno zgodovino izdelka, celo preverijo, če je bil ukraden ali je ponarejen. V primeru škodbenega zahtevka se po navodilih pametne pogodbe in neodvisne inštitucije s podatki izvede njegovo izplačilo. Platforma fizzy.axa ponuja izdelek, imenovan Fizzy. Gre za blockchain tehnologijo, ki je namenjena za pametno zavarovanje, ki ga lahko koristijo letalski prevozniki za zavarovanje svojih letov, če njihov let zamuja za dve uri ali več. Kot tak, izdelek uporablja pametne pogodbe, ki vključuje samo-izvajalno kodo, ki se sproži, ko so izpolnjeni določeni pogoji v pogodbi (zamuda letala).

5. E-poslovanje in nakupi

Decentralizacija podatkov bo prinesla preglednost, verodostojnost, hitre transakcije in nizke stroške na področje e-nakupov. Zaupanje je ponovno v ospredju. Trgovanje poteka po celem svetu. Ne vidite potrošnika ali prodajalca. Ni nobenega zagotovila, da ne boste ogoljufani. Blockchain naredi vse te procese vidne in dostopne vsem. Pametne pogodbe poskrbijo, da boste prejeli denar ali blago oz. storitve. In še velik plus, ker v proces ni vpletena tretja stranka (posrednik), kar  bistveno zmanjša stroške.

6. Področje poslovanja z vrednimi kovinami

Družba Real Asset omogoča posameznikom po vsem svetu varno in učinkovito nakupovanje zlata in srebra. Investicijsko prijazna platforma podjetja se nahaja na vrhu svetovne infrastrukture za trgovanje, zagotavlja spletni račun za nakup zlata in srebra ter gospodarstvo plemenitih kovin. Goldbloc, z zlatom podprta kriptovaluta, dodaja dodatno stopnjo preglednosti in nadzora nad zlatimi naložbami uporabnikov. Podjetje verjame, da je kripto valovitost prvi korak pri vračanju zlata v monetarni sistem.

7. Upravljanje z (nefinančnimi) podatki

Factom je ena od najpomembnejših podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo podatkovnih blokov (blockchain tehnologije) na nefinančnem trgu - v tem primeru za upravljanje podatkov. Podjetje uporablja beležnice, ki temeljijo na identifikaciji, v upravljanju podatkovnih baz in podatkovni analizi za podporo različnih aplikacij. Podjetja in vlade lahko uporabijo Factom za poenostavitev vodenja evidenc, beleženje poslovnih procesov in reševanje vprašanj varnosti in skladnosti. Factom vzdržuje stalni, časovno žigosani zapis podatkov v blokih, ki podjetjem omogoča zmanjšanje stroškov in kompleksnosti izvajanja revizij, vodenja evidence in skladnosti z vladnimi predpisi.

8. Industrija in trgovanje z diamanti

Industrija diamantov je ena največjih industrij na področju naravnih virov in predstavlja znaten del BDP v afriških državah in drugih pomembnejših rudnikih diamantov. Značilnost industrije je, da je zelo kriminalizirana. Kamni so majhni in jih je mogoče enostavno skriti in prevažati. Najboljši del za storilce kaznivih dejanj je, da lahko transakcije potekajo zaupno in prodaja vrne vrednost v preteklih letih. Znano je, da so diamanti vpleteni v pranje denarja in financiranje terorizma v resnično velikem obsegu po vsem svetu. Zaradi številnih izzivov pri poslovanju z diamanti je eden od pionirjev na tem področju platforma Everledger. Podjetje zagotavlja nespremenljivo knjigo za identifikacijo diamantov in preverjanje transakcij za različne zainteresirane strani, od zavarovalnic do vlagateljev zahtevkov in organov pregona. Everledger dodeli "digitalni potni list" vsakemu diamantu, ki bo spremljal vsak kamen, kakor se posluje, in ustvari edinstven prstni odtis.

9. Digitalna potrdila in identiteta ter overjanje

Področje digitalne identifikacije ter overjanja in avtorizacije postajajo zelo pomemben element v današnjem (elektronskem) poslovanju. Platforme ShoCard, Guardtime, BlockVerify, HYPR in številna druga podjetja uporabljajo različne porazdeljene tehnologije za identifikacijo in avtentikacijo za različne primere.

10. Energetika in prenos energije

Slovensko podjetje SunContract pripravlja projekt izdaje ICO. SNC je energetski token, ki ga bo podjetje izdalo svojim ICO zagonskim podpornikom. Domoval bo na omrežju Ethereum, kar pomeni da bodo energetski žetoni komunicirali med napravami in uporabniki z uporabo ethereum kriptovalutnih naslovov, za samim žetonom (SNC token-om) pa bo stala pametna matematična pogodba, ki bo zagotavljala, da bo samo omrežje varno in pravilno delovalo v ekonomiji proizvodnje in monetizacije raznovrstnih energetsko proizvodnih virov.

11. Elektronske volitve

Platforma FollowMyVote ponuja varne in transparentne rešitve za izvedno e-volitev. Platforma uporablja blockchain tehnologijo z dodatki kriptografije, ki zagotavljajo, da so rezultati volitev pošteni in točni. Podjetje razvija odprtokodno spletno platformo za glasovanje, ki zagotavlja preglednost rezultatov volitev, tako da volivcem omogoča, da neodvisno pregledajo glasovnico.

12. Javna uprava in njeno delovanje in upravljanje

Ne samo, da je bila uporabljena blokocena, da bi zagotovili preglednost in celovitost političnega sistema, temveč tudi projekt BITNATION, prvi virtualni »narod« na svetu. BITNACIJA ima državljane, veleposlanike, partnerje in lokacije po vsem svetu. Ni vstopnih ovir.

13. Trg delovne sile

Appii uporablja blockckhain tehnologijo za hranjenje in verifikacijo posameznikovih podatkov o izobrazbi, dosežkih, nagradah in delovnih izkušnjah posameznika. Podatke potrdijo izobraževalne inštitucije, delodajalci. Tehnologija omogoča tako hiter dostop kadrovskim delavcem do podatkov. Platforma Satoshi Talent trdi, da je prva zaposlitvena platforma, ki ponuja možnosti za zaposlitev v podjetjih z blockchain tehnologijo na eni strani ter organizacijam ponuja možnost, da najdejo in zaposlujejo blockchain inženirje. Platforma Coinality je brezplačna platforma, ki povezuje delodajalce in iskalce zaposlitve. Plačilo za delo lahko delodajalci plačajo v kriptovalutah Bitcoin ali Litecoin in Dogecoin. Platforma samo posreduje podatke in poveže obe potencialni strani (delodajalca in iskalca zaposlitve). Razgovori in postopek izbire je njuna neodvisna aktivnost.

14. Napoved razvoja panog in njihovega tržišča

Augur.net je odprtokodna platforma za napovedovanje decentraliziranega trga, zgrajena na eteričnem blokchainu. Uporabnikom omogoča, da trgujejo na rezultatih dogodkov in da trg nato izkoristijo te podatke o množičnih podatkih. Augur namerava uporabiti decentralizirane javne knjige, da bi ustvaril način za vsakogar na katerem koli področju, od financ, zdravstvenega varstva in upravljanja, izkoristiti skupno moč za napovedovanje globalne uporabniške baze.

15. Medijske vsebine in njihova distribucija

Platforma Bittunes ustvarja globalno rešitev, ki poenostavlja porazdelitev glasbe in moč vrača v roke umetnikov in njihovih navdušencev. Platforma uporablja bitcoin kot svojo primarno valuto, tako umetniki kot glasbeni kupci samodejno zaslužijo bitcoin kot del procesa nakupa / distribucije platforme. Platforma PeerTracks (ali PeerTrack na Facebook-u)  omogoča glasbeno pretakanje, prenos posameznega glasbenega idelka (download), odkrivanje talentov in  platforma, ki omogoča ustvarjalcem vsebin in potrošnikom, ki živijo od glasbe. Rešitev leži v osnovnem omrežju peer-to-peer (imenovanem MUSE), ki ga uporablja PeerTrack za poenostavitev, avtomatizacijo in odstranjevanje večjih stroškov. Razen pretakanja in nalaganja glasbe, PeerTracks omogoča odlaganje, pokroviteljstvo in celo nakup in trgovanje z opombami vseh umetnikov. Platforma JAAK je pametna vsebinska blockchain platforma, kjer se lahko kdor koli pridruži in zasluži nagrade, zbira, promovira in deli medije ter prispeva k omrežju. Platforma Paperchain omogoča standardizirano hranjenje meta podatkov, hrambo in poročila za glasbeno industrijo na blockchain tehnologiji.

16. Področje nepremičnin

Platforma UBITQUITY ponuja preprosto uporabniško izkušnjo za varno snemanje, sledenje in prenos dejanj s svojo blokchain tehnologijo. Podjetje s svojo platformo pomaga nepremičninskim podjetjem. Bankam in podjetjem, ki ponujajo hipotekarne kredite nudi evidence lastništva ter s tem zmanjšujejo čas iskanja podatkov ter povečujejo zaupanje in preglednost. Platforma UBITQUITY predstavlja paralelni sistem za zapisovanje in sledenje najaktualnejših podatkih o nepremičninah. Ko pride do transakcij, se vse ustrezne informacije o nepremičnini ažurirajo na platformi. Družba je prav tako začela svojo zasebno alfa platformo za varno shranjevanje / integracijo dokumentov znotraj in zunaj Združenih držav.

17. Delitvena ekonomija – storitve skupne uporabe 2.0

Ena najpomembnejših lastnosti tehnologije blokchaina je odprava potrebe po osrednjem nadzoru in posrednikih - bi lahko postala hrbtenica za resnično izmenjavo gospodarstva ali delitvenega gospodarstva oz. ekonomije 2.0. V sedanjem modelu ima vsaka služba "delitev gospodarstva" osrednjo oblast, medtem ko bi podobne storitve, ki so bile izdelane in delujejo na blokchain tehnologiji, neposredno povezovale ponudbo in povpraševanje na najučinkovitejši način.

V industriji delitve z vozili, sta Uber in Lyft dva prevladujoča ponudnika prevoznih storitev. To sta blagovni znamki, ki jima potrošniki in vozniki zaupajo, saj ustrezajo ponudbi in povpraševanju potnikov po prevozih. Prav blockchain tehnologija bo ponudila nove poslovne modele za prevoze novi generaciji podjetij, ki bodo prevzela nišno ponudbo. Platformi ArcadeCity in La 'Zooz pripravljata aplikacijo za delitev prevoznih sredstev na blockchain tehnologiji in sta na dobri poti da resno ogrozita Uber in Lyft.

18. Sledljivost dobavni verigi v prehrambni industriji

Medtem ko so podjetja, kot sta Everledger in Ascribe, ponudila rešitve za diamante in digitalno umetniško industrijo za boj proti ponarejenemu, pa v prehrambni industriji obstaja Provenance, ena izmed najbolj zanimivih pobud za ustvarjanje preglednih dobavnih verig za vse vrste izdelkov v vsakem delu življenjskega cikla izdelka.

19. Kriptovalute in njihova uporaba

Prav kriptovalute in Bitcoin so največ pripomogli k prepoznavnosti blockchain tehnologije. Malo ljudi ve, ampak kriptovalute so nastale kot stranski produkt drugega izuma. Satoshi Nakamoto, neznani izumitelj Bitcoina, prve in še vedno najbolj pomembne kriptovalute, ni imel nikoli namena iznajti valuto. V svoji napovedi Bitcoina konec leta 2008 je Satoshi dejal, da je razvil “enak-z-enakim elektronski denarni sistem”. Najpomembnejši del izuma Satoshija je bil, da je našel način, kako vzpostaviti decentraliziran digitalni denarni sistem. V devetdesetih letih je bilo veliko poskusov ustvarjanja digitalnega denarja, vendar so bili vsi neuspešni. Potem, ko se je izkazalo, da so bili vsi centralizirani poskusi neuspešni, je Satoshi poskušali zgraditi digitalni denarni sistem brez osrednjega organa. Kot sistem enak-z-enakim za izmenjavo datotek. Ta odločitev je botrovala rojstvu kriptovalute. Te so bile manjkajoči delček sestavljanke pri realizaciji digitalnega denarja.

ZAKLJUČEK

Naj ta članek predstavlja osnovno informacijo o blockchain tehnologiji ter možnostih njene uporabe v različnih panogah gospodarstva in negospodarstva. Blockchain tehnologije oz. tehnologije podatkovni blokov podatkov ni nihče klical ali posebej iskal. Enostavno se je zgodila v spletu okoliščin in razvoju Bitcoina.

Blockchain ni samo nova tehnologija. To je močan instrument za spremembo družbe, socialnih odnosov in politike.

Uspešnost blockchain tehnologije je odvisna od stotin milijonov ljudi, ki jo bodo kritično uporabljali in presodili ali naj ji zaupajo ali ne. Današnji razvijalci aplikacij in uporabniki so pionirji na novem področju. Odločitev vsakega posameznika pa je ali se bo temu gibanju pridružil ali ne.

Sporočilo blockchain tehnologije je zelo preprosto, a močno. Dovolite inovacijam prosto pot - naj nam kažejo smer razvoja. Bistveni in najgloblji namen blockchaina ni boljši splet ali boljše banke ali boljše storitve. Preživetje blockchaina je odvisno od tega, kako ga bodo uporabljali posamezniki – ne le v tehnološkem pomenu. Njegovo uvajanje (in osvajanje trga) bo postopno – od razvojnikov in start-up podjetnikov. Nato bo sledilo poslovno-tehnološko področje poslovanja. Sledile jim bodo organizacije, ki vidijo potrebe po spremembah. Nato bo sledil pritisk družbe, ki zahteva spremembe (obstoječih gospodarskih sistemov). Zadnji, ki se bodo pridružili, bodo podjetja, ki se upirajo spremembam.

Blockchain nam ne nalaga omejitev. Nasprotno, daje nam novo stopnjo svobode in prostosti, da SVET (in zemljo), v katerem živimo, postavimo na najvišje mesto. Blockchain bo definitivno novo orodje novega desetletja. Naj bo ta članek poziv vodjem vseh nivojev, da raziščejo možnosti uporabe blockchain tehnologije na njihovem področju oz. v njihovi panogi. Naj bodo podatki blockchain tehnologije uporabljeni v pozitivne namene poslovanja in delovanja ter v dobro vse družbe in človeštva.

 

Svetovalne storitve

Avtorica nudi naslednje svetovalne storitve:

  • izvajanje delavnic s področja turizma;
  • izvajanje delavnic s področja komunikacije in vodenja;
  • izvajanje hitrih poslovnih sestankov na vaših dogodkih (kot aktivacija udeležencev);
  • v okviru programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) izvajamo delavnice, ki jih je podjetje določilo na osnovi načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih in različna usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih;
  • izvajanje mentorstva v okviru Mentorskih shem za socialna podjetja (področje kadrovanja in upravljanja človeških virov ter vodenje procesov in organizacija dela);

Pridružite se

Pridružite se spletnim skupnostim:

O avtorici

mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak

Mirjana Ivanuša-BezjakMirjana Ivanuša-Bezjak je predavateljica predmeta Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalute na Fakulteti za komercialne in poslovne vede Celje.

Ima več kot 30 let izkušenj na področju upravljanja s človeškimi viri, izobraževanja in kadrovskega in poslovnega svetovanja.

Od leta 2000 je predsednica in vodi Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice ter od leta 2004 sodna izvedenka za ekonomijo-kadrovsko funkcijo in ekonomijo-podjetništvo. Je tudi izkušena predavateljica predmetov vodenja, razvoja kariere in podjetništva na visokih šolah. Je odlična povezovalka ljudi ter oseba, ki prenaša znanje ter ga nesebično deli s študenti in udeleženci delavnic. Več kot pet let v Sloveniji širi tehniko različnih oblik hitrih poslovnih sestankov. Turistično gostinske delavce izziva z aktivnimi delavnicami na temo gostoljubnosti in prisrčnosti, ki je nastala na osnovi istoimenske knjige. Kot predavateljica tematik s področja vodenja in komuniciranja daje svežino vašim mislim, duhu in telesu ter vas venomer izziva. Njene aktivne delavnice vas ne bodo pustile ravnodušnih. Skupaj boste na dogajanja in stvari pogledali »out of the box« ter skušali biti kar najbolj kreativni in ustvarjalni. Pri tem vam bodo v pomoč pripovedne Rory kocke.

Njena osebna Cobiss bibliografija vsebuje več kot 560 enot.

Za več informacij me kontaktirajte telefonsko (041 / 963-237) ali preko e-pošte (ivanusa.mirjana /@/ gmail.com).

linkedin facebook twitter  

 

Please publish modules in offcanvas position.